Avalik teave / Täitmata ametikohad


Eesti Vabariik 100
Georg Lurich
Sündmuste kalender
E T K N R L P
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Tänased üritused
*Näitused
*Rakke esivõistlused lauatennises
Nädala eelinfo
13. nädal
12. nädal
Ametlikud teated
*Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
*Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Koostööpartnerid

Täitmata ametikohad

Tammiku hooldekodu võtab tööle hooldustöötaja

Tammiku hooldekodu kutsub oma meeskonnaga liituma hooldustöötajat.

Kui Sa oled hooliv, empaatia- ja vastutusvõimeline, usaldusväärne ning aus, omad erialast haridust ning soovid olla osake Tammiku hooldekodu meeskonnast, siis anna endast märku!

Sinu tööülesanneteks on juhendada, toetada ja abistada kliente igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel.

Pakume Sulle tööd graafiku alusel sõbralikus ja toetavas meeskonnas.

CV ja küsimused: tammiku@rakke.ee  

Ootame kandideerimisi hiljemalt 31. märtsiks 2018.

Tammiku hooldekodu on Väike-Maarja Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus, mis on eakatele või puuetega inimestele ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud asutus. Eesmärk on tagada seal viibivatele inimestele nende eale ja seisundile vastav eneseväärikust säilitav elustandard ning igapäevaeluga toimetulek ja hooldus.

Info: Ketlin Timusk,
Tammiku hooldekodu juhataja kt
tel 5673 8949

*****

Konkurss arendusnõuniku ametikohale

Arendusnõuniku töö põhisisuks on Väike-Maarja valla arendustegevuse ja turismikorralduse koordineerimine ja korraldamine.
Ametijuhend

Eeldused kandideerimiseks:
• kõrgharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus;
• oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase;
• teadmised ja kogemused arendusprojektide kirjutamises ja projektijuhtimises;
• oskus planeerida tööprotsessi ja juhtida nõupidamisi;
• võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega;
• algatusvõime ja loovus, sh võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel;
• korrektsus, viisakus, tasakaalukus, koostöövalmidus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime;
• lojaalsus, usaldusväärsus ja konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise oskus.

Kasuks tuleb:
• avaliku teenistuse kogemus;
• projektimeeskonna või töögrupi juhtimise kogemus;
• projektide juhtimise kogemus, sh huvigruppide kaasamise kogemus;
• teadmised mittetulundus- ja ettevõtlussektori toimimisest;
• kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide tundmine.

Omalt poolt pakume:
• põnevaid väljakutseid ning eneseteostusvõimalust;
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• kindlat palka.

Ametikohale kandideerijal palume esitada:
• motiveeritud sooviavalduse;
• CV;

Tööle asumise aeg: eeldatavalt aprill 2018.

Kandideerijatel palume nõutavad dokumendid esitada 26. märtsiks 2018 Väike-Maarja Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Pikk tn 7, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Virumaa, kinnises ümbrikus märgusõna all „Arendusnõunik“ või e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee   

Kontaktisik: Indrek Kesküla, vallavanem, telefon 510 7460, e-post: indrek@v-maarja.ee  

*****

Konkurss Väike-Maarja muuseumi juhataja ametikohale

Juhataja vastutab muuseumi igapäevase töö ja juhtimise eest, planeerib muuseumi sisulist tegevust ning viib kavandatu ellu. Oluline on koostöö Väike‐Maarja valla kultuuri‐ ja haridusasutustega.

Kandideerimise eelduseks on:
• kõrgharidus;
• muuseumi tegevusvaldkonna tundmine;
• majandusalased üldteadmised; juhtimispõhimõtete tundmine ja nende praktilise rakendamise oskus;
• uurimustööde juhendamise kogemus või pedagoogiline ettevalmistus;
• hea suhtlemis‐ ja väljendusoskus;
• vähemalt ühe võõrkeele valdamine.

Ametikohale kandideerijal palume esitada järgmised dokumendid:
• motiveeritud avaldus;
• elulookirjeldus.

Tööle asumine mais 2018 või kokkuleppel.
Dokumendid palume saata hiljemalt 1. aprillil 2018. aastal märgusõnaga “Väike‐Maarja muuseum” e‐postiga aadressile: valitsus@v‐maarja.ee 

Info: kultuurinõunik Ivika Aman, telefon 5646 4093