Sündmuste kalender - 03-04-2017


Eesti Vabariik 100
Georg Lurich
Sündmuste kalender
E T K N R L P
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tänased üritused
*Näitused
*Jumalateenistused
Nädala eelinfo
26. nädal
25. nädal
Ametlikud teated
*Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
*Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Koostööpartnerid

03-04-2017

03-04-2017 toimuvad üritused

-üritus-:*PAIK-i projektitaotluste infopäev
-aeg-:03.04.2017
-lisainfo-:Mittetulundusühing PAIK (Laekvere, Rakke, Väike-Maarja ja Tamsalu vald) võtab vastu projektitaotlusi lähtudes maaeluministri 23. oktooobri 2015. a määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ ja „ Pandivere koostööpiirkonna arengustrateegiast 2014-2020 ning 2017. a rakenduskavast.

Infopäev toimub Väike-Maarja vallamajas
3. aprillil:
kell 9.00-15.00 projektitaotlejate nõustamine,
kell 15.00-17.00 infoseminar

Eelregistreerimine e-posti aadressidel paik@pandivere.eu või http://www.pandivere.eu/

Täiendav informatsioon: tel 5308 8077 ja 322 8449 ning http://www.pandivere.eu/

-üritus-:*Filmiõhtu Väike-Maarja seltsimajas
-aeg-:03.04.2017
-lisainfo-:3. aprillil kell 19.00 fantaasiafilm "November" Väike-Maarja seltsimajas.

Filmi sisust
Pilet 4 eurot, sooduspilet 3 eurot.

Info: seltsimaja, tel 326 1837, 5302 4437


03-04-2017 lisatud uudised

-uudis-:Täitemenetlusaegse elatisabi info
-lisatud-:03.04.2017, 10:01
-sisu-:Sotsiaalkindlustusamet tegi täna esimesed täitemenetlusaegsed elatisabi väljamaksed veebruarikuu eest 1481 inimesele summas 131 512 eurot. Kohtumenetlusaegset elatisabi maksti 8. märtsil 123 inimesele summas 18 014 eurot.

Selle aasta alguses lisandus kohtumenetlusaegse elatisabi kõrvale ka täitemenetlusaegne elatisabi, millega tagatakse üksinda last kasvatava vanema lapsele igakuine elatisraha.

Täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks peab inimene pöörduma kohtusse. Kui elatisnõudes on kohtulahend jõustunud, aga võlgnik siiski elatist ei maksa, tuleb algatada kohtutäituri juures täitemenetlus. Samale kohtutäiturile tuleks esitada ka taotlus täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks.

Täitemenetlusaegse elatisabi suurus on kuni 100 eurot kuus ning see sõltub sellest, kas ja kui palju laps eelneval kuul elatist sai. Vastava info saadab sotsiaalkindlustusametile nõuet menetlev kohtutäitur. Mullu detsembri seisuga oli 8895 elatisraha võlgnikku. Elatisabi suurust ja laekumist puudutavate küsimuste korral tuleks pöörduda selle kohtutäituri poole, kellele esitati taotlus elatisabi saamiseks.

Sotsiaalkindlustusamet maksab täitemenetlusaegset elatisabi siis, kui võlgniku suhtes on elatise täitemenetlus kestnud vähemalt neli kuud. Nende täitemenetluste puhul, mis on taotluse esitamise hetkeks kestnud juba vähemalt neli kuud, täiendav ooteperiood ei kohaldu.

Kontakt:
Piret Meemann, sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik, tel 744 8303
Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht, tel 508 7370

-uudis-:Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor ootab taotlusi kuni 2. maini
-lisatud-:03.04.2017, 11:25
-sisu-:Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
• edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
• suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
• aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:
• Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;
• vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg: 2. mai 2017. a. kell 16.30 Lääne-Viru Maavalitsusse aadressil F.R.Kreutzwaldi 5, Rakvere 44312 või meiliaadressil info@laane-viru.maavalitsus.ee

Taotluste vormid jms Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel: http://laane-viru.maavalitsus.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/4CCBEH7Ug5ls/content/kogukondliku-turvalisuse-2017-aasta-maakondlik-toetusvoor  

KÜSKi infopäevad toimuvad:
• 29.03 kell 11.00-12.30 Pärnus, lisainfo Kaja Rebane, kaja.rebane@parnu.maavalitsus.ee , tel 447 9703
• 04.04 kell 14.00-15.30 Tallinnas, lisainfo Terje Lillo, terje.lillo@harju.maavalitsus.ee , tel 611 8604
• 07.04 kell 11.00-12.30 Tartus, lisainfo Eda Tagamets, eda.tagamets@tartu.maavalitsus.ee , tel 730 5209

Infopäevadele palutakse registreerida hiljemalt 3 tööpäeva enne vastava infopäeva toimumist KÜSKi kodulehel: http://kysk.ee/kutsume-uhinguid-kogukondliku-turvalisuse-vooru-infopaevadele
 
Tehniline lisainfo:
KÜSK koordinaator Tarmo Treimann; tel 656 0487, 5301 3652; tarmo@kysk.ee
Lääne-Viru maasekretär Tarmo Mikkal; tel 325 8002; tarmo.mikkal@laane-viru.maavalitsus.ee

6. aprillil kell 15.00
toimub Sõmeru keskushoones kogukondliku turvalisuse II ümarlaud, kuhu on oodatud osalema külaseltsid, MTÜ-d ja külavanemad. Kohtumisel tutvustatakse maakondliku turvalisuse nõukogu ülesandeid, räägitakse turvalisuse tõstmisest piirkonnas ja tutvustatakse kogukondliku turvalisuse taotlusvooru. Lääne-Viru turvalisuse nõukogust osalevad ümarlaual Tarmo Mikkal, Maido Nõlvak ja Eerik Lumiste.

Ümarlauast osavõtuks ja registreerumiseks saata e-kiri hiljemalt 4. aprillil e-posti aadressil: info@laane-viru.maavalitsus.ee


-uudis-:Kulu põletamine on ohtlik ja keelatud!
-lisatud-:03.04.2017, 12:00
-sisu-:Viimastel aastatel on väljakutsete arv maastiku- ja kulupõlengutele küll vähenenud, samas on päästjaid juba mõned korrad kutsutud kustutama esimesi kulupõlenguid.

Viimase paari aasta kevadine trend on, et pahatahtlikku kulu põletamist jääb järjest vähemaks, aga siiski aeg-ajalt seda juhtub. Päästjatele on see pingeline hooaeg.

Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Maido Nõlvak räägib, et kulupõlengud saavad alguse hooletusest, näiteks põlevat suitsukoni autoaknast välja visates või sihilikult kuivanud rohtu süüdates. „Probleemiks on ka suures koguses niitmata jäetud maa, millel sellised põlengud üldse aset leida saavad“, lisab Nõlvak.

Päästjad juhivad tähelepanu, et kulupõleng on väga ohtlik ning kulupõletamine keelatud.

Sageli süütab kulu hooletult visatud tikk või suitsukoni, kulupõleng levib omakorda hoonetele või metsa. Kulupõlengute ohvriks on langenud ka inimesi.

Tuli levib väga kiiresti ja kogemusteta inimene ei saa selle kustutamisega juba mõne hetke pärast omal jõul hakkama. Samuti võib juhtuda, et kulupõlengu kustutamisega hõivatud päästemeeskonnad ei jõua piisavalt kiiresti abivajajani, kui samal ajal leiab aset teine õnnetus.

Kulupõletajaid ning hooletuid lõkketegijaid ähvardab kuni 1200 euro suurune rahatrahv. Lisaks tuleb kulupõlengu põhjustajal hüvitada keskkonnale tekitatud kahju, kuna hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.

Enne kui te kipute midagi põletama, tuletage meelde ohutusnõuded!

Kevad on saabunud ja inimesed alustanud koristustöödega aias. Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.

Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida vähemalt poole meetri ulatuses puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks. Kasta näiteks enne tule tegemist kuiv lõkkekoht ja selle ümbrus veega märjaks.

Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (kuni 5,4 m/s). Jälgige ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks kaasinimesi.

Lõkkekoha ohutusvahemaad hoonetest ja metsast sõltuvad eelkõige lõkke suurusest:
• Alla ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast.
• Üle ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel hoonetest ja 20 meetri kaugusel metsast.
• Üle kolme meetrise läbimõõduga avaliku lõkke (avalikul üritusel tehtav) tegemiseks on tarvis juba päästeasutuse luba.

Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, sel lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.

Metsas võib lõket teha vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku loal.
Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud.

Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Päästeamet-uudis-:Virgo Raja tuli rahvusvahelisel Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlusel kuldmedalile
-lisatud-:03.04.2017, 10:29
-sisu-:Terve nädalavahetuse kestis Saku Suurhallis Estonian Wrest Festi noorteturniir Tallinn Open 2017 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlus.

Maadlejad olid Eestisse sõitnud Ameerikast, Kanadast, Norrast, Taanist, Lätist, Leedust, Poolast, Rootsist, Soomest, Tšehhist, Slovakkiast, Ungarist, Iisraelist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Šveitsist, Belgiast, Hollandist, Inglismaalt, Kreekast, Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast, Gruusiast, Armeeniast ja Tuneesiast.

Osavõtjaid kokku ligi 2000 noormaadlejat. Laupäeval võisteldi Kreeka-Rooma maadluses, pühapäeval naiste- ja vabamaadluses.

Osalesid ka meie maadlusklubi tublimad maadlejad. Kõige paremini läks noorukesel maadluspoisil Virgo Rajal, kes maadles end tihedas rahvusvahelises konkurentsis Kreeka-Rooma maadluses oma vanuseklassis (kuni 29 kg) kuldmedalile ja vabamaadluses pronksmedalile. Palju õnne!

Treener Lembit Kalter:
"Meie noormaadleja Virgo Raja tegi omaette maadlusajalugu. Ta oli kolmandat aastat järjest sellel suurvõistlusel pjedestaalil ja on mõlemas maadlusliigis mahtunud ka viie parema sekka."


Pilk Virgo Raja maadlustrikoo seljale.

Väike-Maarja noormaadlejate tulemused:

Kreeka-Rooma maadlus:
1. koht - Virgo Raja 
10. koht - Andris Pent
13. koht - Mikk Sikkar
19. koht - Kristjan Jaago
21. koht - Joel Henry Visnapuu 
23. koht - Remo Ojaste

Vaba- ja naistemaadlus:
3. koht - Virgo Raja
3. koht - Anu-Liis Raudsepp
8. koht - Remo Ojaste
9. koht - Jonete Visnapuu

Treener Lembit Kalter:
"Samuti tuleb ära märkida meie noore Tamsalu maadlusneiu Anu-Liis Raudsepa südikat maadlust. Kolm kuud pühendunud maadlustrenni ja tasuks 3. koht sellisel tugeval võistlusel on kahtlemata tubli saavutus."


Foto: 2 x Erakogu

-uudis-:Vallal on uus arendusnõunik
-lisatud-:03.04.2017, 11:11
-sisu-:Väike-Maarja valla arendusnõunikuna asus 27. märtsil tööle Katrin Selbak, kes 2015. aastal töötas Väike-Maarja vallasekretäri asendajana ning on 2016. aastast osutanud ettevõtjana volikogu komisjonide protokollimise teenust. Katrin Selbak valiti välja arendusnõuniku kohale pürginud nelja kandidaadi seast.Arendusnõuniku töö põhisisuks on Väike-Maarja valla arendustegevuse koordineerimine ja korraldamine, eeskätt:
• valla arengukava koostamise, muutmise, avalikustamise korraldamine ja täitmise monitooring;
• siseriiklike ja Euroopa Liidu projektitaotluste koostamine, nende tähtaegne esitamine ning monitooring koos vastavate aruannete esitamisega;
• koostöö korraldamine vallas tegutseva kolmanda sektori ja ettevõtjatega, vastavate ümarlaudade korraldamine ja nõustamine;
• valla eelarvest vabaühendustele ja ettevõtjatele eraldatavate toetuste taotluste koostamise nõustamine ja menetlemine.

Katrinil on magistrikraadile vastav kõrgharidus, töökogemus nii avalikus kui erasektoris, seda nii töötaja, ametniku kui ettevõtjana, pikaajaline erinevate mittetulundusühingute asutamise ja juhtimise ning projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus. Ta on olnud nii kaasatava kui kaasaja rollis, on koolitanud ja nõustanud erinevates valdkondades äriühingute asutamisest ning personali- ja projektijuhtimisest tarkvarakasutuseni. 2015. aastast tegutseb Katrin ka vandetõlgina ning saab vajadusel aidata ametlike dokumentide tõlkimisel inglise keelest eesti keelde.

Katrin elab naabervallas Rakkes. Olles aga varem elanud Tartus ja Tallinnas, on ta ka elav „Maale elama“ näide.

Katrin: „Hindan Väike-Maarja toredaid ja toetavaid kolleege ning arendusnõuniku huvitava ja vastutusrikka tööga kaasnevaid põnevaid väljakutseid ja eneseteostusvõimalust. Naudin numbrite ja sõnadega mängimist, et luua statistiliste andmete massist põnevat ja arusaadavat ülevaateartiklit kodulehele või infolehte või üüratust eurode rägastikust loogilist ja realistlikku projektieelarvet. Püüan arendusnõunikuna aidata kaasa valla kui terviku tasakaalustatud arengule erinevates valdkondades ja piirkondades ning hoolitseda asjaosaliste tõhusa kaasamise ja koostöö eest.“

Valla arendusnõuniku kontaktid:
Katrin Selbak, tel 329 5766, mobiil 5624 2050, e-postiaadress: katrin.selbak@v-maarja.ee

-uudis-:Info Euroopa Liidu toiduabi jagamise kohta
-lisatud-:03.04.2017, 10:23
-sisu-:Euroopa Liidu toiduabi jagatakse 11. ja 12. aprillil kell 10.00-14.00 Väike-Maarja spordihoones.

Toiduabi on õigus saada inimestel, kes 2017. aasta jaanuaris ja veebruaris taotlesid ja said toimetulekutoetust või kellele maksti neil kuudel vajaduspõhist peretoetust.

Toiduabi väljastatakse isikut tõendava dokumendi või allkirjastatud volituse alusel.

Üks komplekt toiduaineid kaalub 13 kg. Komplektide arv sõltub teie leibkonna liikmete arvust, mille deklareerisite sotsiaaltöötajale siis, kui toetust taotlemas käisite.

Teile määratud komplektid tuleb korraga ära viia, selleks on vajalik kaasa võtta tugevad kotid.

Info:
Sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks, tel 329 5761
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Sepp, tel 329 5764