Uudised - Mall Lepiksoo ja Mall Võhandu on Väike-Maarja valla aukodanikud


Eesti Vabariik 100
Georg Lurich
Sündmuste kalender
E T K N R L P
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Tänased üritused
*Valla meistrivõistlused mälumängus
*Näitused
Nädala eelinfo
17. nädal
16. nädal
Ametlikud teated
*Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
*Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Koostööpartnerid

Mall Lepiksoo ja Mall Võhandu on Väike-Maarja valla aukodanikud

Vallavolikogu nimetas 26. jaanuari istungil valla aukodanikeks Mall Lepiksoo ja Mall Võhandu.

Vastavalt Väike-Maarja valla aukodaniku statuudile antakse valla aukodaniku nimetus vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on oluliselt mõjutanud Väike-Maarja valla arengut.

Mall Lepiksoo asus pärast ülikooli arstiteaduskonna lõpetamist ja internatuuri läbimist Väike-Maarja ambulatooriumis tööle 1. oktoobril 1972. Ta on väikemaarjalisi üle 44 aasta ravinud ning on oma patsientide seas väga lugupeetud.1993. aastal alustas ta tööd eraarstina sisehaiguste erialal, 1998. aastal ühines perearstisüsteemiga ja sooritas perearsti eriala saamiseks eksami Tartu Ülikoolis. Lisaks täiendas end Saksamaal Plöni maakonnahaiglas.

Mall Lepiksoo juhtimisel tegutsev perearstikeskus on kuulunud kuus viimast aastat Eesti kvaliteetsete perearstipraksiste hulka. Sinna kuulumiseks peab olema täidetud 20 kriteeriumit. Arvesse võetakse praksise töökorraldust, arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas haiguste ennetamist, arstiabi järjepidevust ning koostööd patsientidega. Eesti Vabariigis on ca 800 perearsti, kellest 2015. aastal täitis arstipraksiste auditeerimise tulemusena kvaliteedikriteeriumid 53 perearsti.

Perearstina on Mall Lepiksoo osalenud mitmetes rahvusvahelistes kliinilistes patsiendi- ja ravimiuuringutes ning aastal 2014 mentorina Euroopa perearstide projektis PrimCare IT, kuhu Eestist valiti osalema neli perearsti. 25.-29. juunini 2013 osales ta Prahas toimunud Ülemaailmsel Perearstide Kongressil.

Alates 2016. aastast on Eesti Perearstide Seltsi juhatus määranud Mall Lepiksoo perearstide auditeerijaks. Mall Lepiksoo on olnud aastaid Eesti Arstide Liidu volikogu liige ning arendanud tervishoiu- ja sotsiaalalaseid suhteid Plöni kreisiga Saksamaal. Ta on olnud pikka aega Väike-Maarja vallavolikogu liige, algaastatel ka volikogu esimehe asetäitja. Praeguses volikogu koosseisus on Mall Lepiksoo hooleks ja mureks olnud tervisekeskuse rajamine Väike-Maarjasse.

Mall Lepiksoo on aastaid kuulunud Väike-Maarja Naisseltsi, kus tal on alati olnud häid ja huvitavaid mõtteid nii seltsitegevuse kui ka kogu valla arendamise kohta.
Mall Lepiksoo tegeleb igapäevaselt tervisespordiga, on alati rõõmsameelne ning vaatamata kiirele töörütmile leiab alati aega lahkele sõnale. Mall Lepiksoo elus on väga tähtsal kohal tema pere - abikaasa, 3 last ja 8 lapselast.
 
Mall Võhandu asus pärast ülikooli lõpetamist keskkooli keemia-bioloogiaõpetajana 15. augustil 1961 tööle Kiltsi 8-klassilisse kooli, kus ta töötas õpetajana kokku üle 50 aasta, olles aastatel 1981-1995 direktori asetäitjana õppe- ja kasvatustöö alal.Mall Võhandu on andnud suure panuse ka kutsekeskhariduse andmisse Väike-Maarjas. Aastail 1976-1981 oli ta Väike-Maarja Kutsekeskkooli nr 27 üldainete õppealajuhataja, õpetades ka keemiat, bioloogiat ja inglise keelt. Kiltsi kooli kõrvalt õpetas ta aastail 1998-2001 keemiat Väike-Maarja gümnaasiumis ja aastail 2000-2009 õppekeskuses.

Oma õpilastele on Mall Võhandu andnud tugevad teadmised nii keemias, bioloogias kui ka inimeseõpetuses. Tema õpilased on jõudnud maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel kõrgetele kohtadele. Endine õpilane Heiki Erikson kaitses 2015. aastal Tartu Ülikoolis keemia erialal doktori väitekirja ning teadusele on käe andud ka endine õpilane Rain Kuldjärv, kes lõpetas 2012. aastal TTÜ keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskonna magistriõppe cum laude.

Mall Võhandu kodune õpituba on tuttav paljudele endistele ja praegustele Väike-Maarja valla koolide õpilastele. Ka pensionipõlve pidava õpetajana jätkab ta oma teadmiste jagamist õpihimuliste noortega.

Mall Võhandu on aastast 1989 õpetaja-metoodik ning on aastaid juhtinud omaaegse Rakvere rajooni keemiaõpetajate ainesektsiooni. Ta on Eesti Loodusuurijate Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi liige.

Mall Võhandu suur kirg olid hobused ja ratsasport. Juba lapsena alguse saanud huvi ratsutamise vastu sai järje ülikoolis, kus ta jõudis II spordijärguni. 1963. aastal asus Mall Võhandu koos abikaasaga arendama ratsasporti Vao sovhoosis, kuhu osteti esimene hobune ja sai alguse suure tuntuse pälvinud Vao sovhoosi ratsasport. Vabariikliku kategooriaga kohtunikuna oli ta peasekretär enamikel 1970. aastate algusest kuni 1980. aastate keskpaigani Eestis toimunud ratsaspordivõistlustel, kui vaja, siis ka kohtunik või peakohtunik.

Mall Võhandu on olnud aktiivne kohaliku elu edendamisel, aastatel 1963-1993 rahvasaadikuna, aastatel 1993-2013 vallavolikogu liikmena ja erinevate komisjonide esimehena ning rahvakohtu kaasistujana.

2001. aasta veebruari lõpus, kui valitsus plaanis osalist reisijateveo lõpetamist Tallinn-Tartu raudteeliinil, organiseeris Mall Võhandu Kiltsi jaamas üle 200 osalejaga piketi ning pidas ministriga kirjavahetust, mille tulemusena peatuvad reisirongid alates 1.09.2001 uuesti ka Kiltsi jaamas.

Väärtustamaks kohalikku kultuuripärandit asutas Mall Võhandu 1993. aastal koos Kiltsi kooli õpetajatega A. J. von Krusensterni nimelise mittetulundusühingu ning on kodukoha arendamiseks asutatud MTÜ Meie Kiltsi asutaja ja juhatuse liige.

Aasta aukodaniku tunnistus ja auhind antakse volikogu esimehe ja vallavanema poolt Mall Lepiksoole ja Mall Võhandule üle 23. veebruaril kell 18.00 Väike-Maarja seltsimajas toimuval vabariigi aastapäeva aktusel.