Uudised - Info elanike teenindamise kohta Rakke piirkonnas


Eesti Vabariik 100
Georg Lurich
Sündmuste kalender
E T K N R L P
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Tänased üritused
*Näitused
*Jumalateenistused
Nädala eelinfo
26. nädal
25. nädal
Ametlikud teated
*Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
*Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Koostööpartnerid

Info elanike teenindamise kohta Rakke piirkonnas

Teabespetsialist Piret Lükk võtab kodanikke vastu endises Rakke vallamajas aadressil Simuna tee 10: 
• E, T kell 8.00 -16.30
• K kell 12.00-16.30
• N kell 8.00 -17.00
• R kell 8.00 -16.00

Teabespetsialisti poole saab pöörduda telefonidel 326 0870 ja 510 3267 ning meiliaadressil piret.lykk@v-maarja.ee 

Teabespetsialisti peamiseks tööülesandeks on elanike esmane nõustamine ja oluliste teenuste kättesaadavuse tagamine. Ta annab nõu, kas küsimuse saab lahendada kohapeal või kuhu sellega peab pöörduma. Teabespetsialist võtab vastu avaldusi ja taotlusi, abistab vajadusel nende täitmisel ning suhtlemisel ja asjaajamisel riigiasutuste, kommunaalettevõtete ja teiste institutsioonidega (vajaliku info otsimine, vastavate blankettide väljatrükkimine ja abistamine täitmisel). Samuti võtab ta vastu sularahamakseid. Rahvastikuregistri toimingutest viib läbi elukohaga seotud menetlusi, edaspidi hakkab vormistama ka sünni- ja surmakandeid.


Sotsiaalosakonna töötajate vastuvõtuajad Rakkes:
(Simuna tee 10):

- Rakke piirkonna sotsiaaltöötaja Imbi Lõune:
esmaspäeviti kell 8.00-11.00;
neljapäeviti kell 14.00-16.00;
tel 326 0876, 529 6752

- Valla sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks ja lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo:
iga kuu 2. ja 4. teisipäeval kell 10.00-14.00

- Sotsiaaltööspetsialist Kersti Sepp:
iga kuu 2. ja 3. neljapäeval kell 8.30-14.00
Sotsiaaltööspetsialist nõustab, teeb toimetulekutoetusi, menetleb avaldusi.


Keskkonnanõuniku vastuvõtt Rakkes:
(Simuna tee 10)
26. jaanuaril ja 9. veebruaril kell 10.00-13.00 võtab Rakke teeninduspunktis kodanikke vastu keskkonnanõunik Leie Nõmmiste.
Kontaktinfo: tel 329 5756 või 5348 8787, leie.nommiste@v-maarja.ee   

Keskkonnanõuniku tegevusvaldkond: jäätmemajandus, heakord, tiheasustuse alade raieload, hulkuvad loomad, looduskaitse aladega seonduv, joogivee kvaliteet ja kalmistute hooldamine-arendamine.  

Korraldatud jäätmeveoga seonduvate probleemidega võib võtta otse ühendust jäätmevedaja Ragn-Sells AS-ga, kontakttelefon 606 0439 või virumaa@ragnsells.ee


Arendusnõuniku vastuvõtuajad Rakkes:
(Simuna tee 10)
Arendusnõunik Katrin Selbak on Rakke teeninduspunktis 26. jaanuaril ja 9. veebruaril kell 14.00-16.00 ning vajadusel ka mõnel teisel päeva, vastavalt eelnevale kokkuleppele.
Arendusnõunik nõustab eelkõige MTÜ-de esindajaid ja ettevõtjaid, aga teretulnud on ka kõik teised huvilised.

Arendusnõuniku tegevusvaldkond:
- valla eelarvest vabaühendustele ja ettevõtjatele eraldatavate toetuste taotluste koostamise nõustamine ja menetlemine;
- koostöö korraldamine vallas tegutseva kolmanda sektori ja ettevõtjatega, vastavate ümarlaudade korraldamine ja nõustamine; sh era- ja kolmanda sektori projektide kirjutamise ja juhtimise nõustamine ning alustavate ja tegutsevate ettevõtjate ja kodanikeühenduste baasnõustamine (ettevõtluse vormid, registreerimine äriregistris, nõutavad dokumendid, äriplaanide koostamine toetuse taotlemiseks kohalikust omavalitsusest, EAS-st, töötukassast jne)
- valla arendus-, ettevõtlus- ja investeerimisalase tegevusega seonduvate teabepäevade ja valla arengukava koostamise korraldamine.
Kontaktinfo: tel 329 5766, katrin.selbak@v-maarja.ee 

 
Lepingute sõlmimisest OÜ-ga Pandivere Vesi

Rakke Valla Kommunaalasutus lõpetab oma tegevuse alates 1.03.2018. Kõik asutuse bilansis olevad varad, mis on seotud vee- ja reoveemajandusega antakse 1.02.2018 üle OÜ-le Pandivere Vesi (100% Väike-Maarja valla omandis).

Selle tõttu peavad kõik vee- ja reovee teenuse tarbijad (majaühistud, eramud, asutused ja ettevõtted) sõlmima lepingud OÜ-ga Pandivere Vesi. Selleks tuleb ühendust võtta OÜ Pandivere Vesi tegevjuhi Gennadi Filippoviga, tel 523 8101, pandiverevesi@hot.ee , gennadi.filippov@v-maarja.ee  . Lepinguid saab sõlmida nii paberkandjal kui ka digitaalselt. Kortermajades korteripõhiseid lepinguid ei sõlmita.

Gennadi Filippov võtab tarbijate esindajaid vastu Rakkes (Simuna tee 10) neljapäeval, 25.01.2018 kell 14.00–17.00 ja vajadusel ka teistel päevadel, millest teatame ette.

Jaanuarikuu tarbimise eest tuleb veebruaris tasuda veel Rakke Valla Kommunaalasutuse arvele, edaspidi OÜ Pandivere Vesi arvele.