Uudised - Valla üldplaneeringute ülevaatamisest ja uue üldplaneeringu koostamise kavatsusest.


Eesti Vabariik 100
Georg Lurich
Sündmuste kalender
E T K N R L P
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Tänased üritused
*Näitused
Nädala eelinfo
21. nädal
20. nädal
Ametlikud teated
*2018. aasta hajaasustuse programm on avatud 9.04-11.06
*Infot rongi- ja bussiliikluse sõidugraafikute kohta
*Teade ruumi väljaüürimisest
Infoleht
Infolehtede arhiiv
Kasutajatele
Kasutajanimi:

Parool:

Pea mind meeles
Unustasid parooli?
Registreeru kasutajaks
Sotsiaalmeedia
Facebook
Koostööpartnerid

Valla üldplaneeringute ülevaatamisest ja uue üldplaneeringu koostamise kavatsusest.

Üldplaneeringu puhul on tegemist kohaliku omavalitsuse peamise, üldist ruumilist arengut suunava dokumendiga. Üldplaneering vaatleb valla arengut tervikuna, see on peamine kogu valla, kui terviku maakasutust suunav dokument. Ruumiline planeerimine üldplaneeringute ja detailplaneeringute kaudu on lisaks erinevatele arengukavadele peamine instrument, mille kaudu omavalitsusüksus saab enesekorraldusõigust kasutada. Arengukava peab arvestama valla üldplaneeringut. Üldplaneering ja arengukava on strateegilised arengudokumendid, mis peavad olema omavahel kooskõlas.

Väike-Maarja valla üldplaneering on kehtestatud 26.11.2008.  
Rakke valla üldplaneering on kehtestatud 23.09.1999. 

Haldusreformi raames ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste üldplaneeringud tuleb üle vaadata hiljemalt 2018. aasta 1. juuliks. Kokkuvõte üldplaneeringu ülevaatamise tulemustest tuleb esitada kuue kuu jooksul ülevaatamisest arvates riigihalduse ministrile. Vallavolikogu moodustas 28.03.2018 Väike-Maarja valla üldplaneeringute ülevaatamiseks komisjoni järgmises koosseisus: esimees Ene Preem, liikmed Indrek Kesküla, Kaarel Moisa, Diana Seepter, Leie Nõmmiste, Piret Lükk, Avo Part ja Ülo Teder. Tegemist on ühe kindla seadusest tuleneva kohalikule omavalitsusele pandud ülesande lahendamiseks, kehtivate üldplaneeringute ülevaatamiseks, moodustatud komisjoniga, mille töö lõpeb ülevaatamise tulemuste kinnitamisega. 

Üldplaneeringute ülevaatamise eesmärk on välja selgitada, kas kindla ajaperioodi arengud on vastavuses planeeringus kavandatuga ning sellest lähtuvalt hinnata, mida edaspidi uut üldplaneeringut koostades silmas pidada. Ülevaatamise käigus vaadatakse üle ka kehtestatud detailplaneeringud. Üldplaneeringute ja kehtivate detailplaneeringute ülevaatamine ja analüüs on eeltööks uue üldplaneeringu koostamise algatamisel. Üldplaneeringu ülevaatamise komisjoni töö tulemuseks on ülevaade, mis annab esialgsed juhised uue üldplaneeringu lähteseisukohtade koostamiseks.
   
Uue üldplaneeringu koostamiseks on kavas moodustada üldplaneeringu koostamise komisjon, mis juhib uue üldplaneeringu koostamist.

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §141 lõike 11 alusel algatab haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse üldplaneeringu ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning kehtestab üldplaneeringu kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates. 
 
Kutsume vallakodanikke üles aktiivselt osalema Väike-Maarja valla üldplaneeringu koostamise protsessis, avaldama arvamust ja esitama oma ettepanekuid üldplaneeringu lähteülesande koostamiseks hiljemalt 18.05.2018. 

Planeeringutega saab tutvuda valla veebilehel: üldplaneeringud (http://www.v-maarja.ee/?part=html&id=187) detailplaneeringud (http://www.v-maarja.ee/?part=html&id=26).