28.09.22

Väike-Maarja vallavalitsus avalikustab Väike-Maarja valla arengukava 2023–2027 ja eelarvestrateegia 2023–2026 eelnõu.

Igal aastal vaadatakse valla arengukava koos tegevuskavaga üle ja planeeritakse eelarvestrateegias vahendeid, mille abil arengukavas püstitatud eesmärkideni jõuda.

Arengudokumentidega oli võimalik tutvuda 11. augustist kuni 1. septembrini 2022 valla kodulehel ja raamatukogudes.

Valla arengukava 2023–2027 ja eelarvestrateegia 2023–2026 eelnõu avalikud arutelud toimusid:

  • 22. augustil kell 18.00 Simuna rahvamaja väikeses saalis
  • 24. augustil kell 18.00 Rakke kultuurikeskuse väikeses saalis 
  • 31. augustil kell 16.00 Väike-Maarja vallamaja nõupidamiste ruumis 
  • 31. augustil kell 18.00 Kiltsi rahvamaja väikeses saalis

Arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamise ajal sai esitada vallavalitsusele eelnõu muutmiseks või täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid.

Info: arendus- ja planeeringuosakonna juhataja Ene Preem, e-post ene.preem@v-maarja.ee, tel 523 9550.

Toimetaja: KRISTEL KITSING