30.08.21

Väike-Maarja Väike-Maarja valla arengukava 2022-2027 ja eelarvestrateegia 2022-2025

Väike-Maarja Vallavalitsus avalikustab Väike-Maarja valla arengukava 2022-2027 ja eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõu.

Igal aastal vaadatakse valla arengukava koos tegevuskavaga üle ja planeeritakse eelarvestrateegias vahendeid, mille abil arengukavas püstitatud eesmärkideni jõuda.

Arengudokumentidega on võimalik tutvuda 9. augustist - 3. septembrini 2021 valla kodulehel ja raamatukogudes.

Valla arengukava 2022-2027 ja eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõu avalikud arutelud toimuvad:

Arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamise ajal saab esitada vallavalitsusele eelnõu muutmiseks või täiendamiseks kirjalikke ettepanekuid, millele algataja lisab põhjendused ja vajadusel arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta.

Kirjalikke põhjendatud ettepanekuid ootame vallavalitsuse postiaadressil või e-posti aadressil valitsus@v-maarja.ee hiljemalt 3. septembriks 2021.

Kõik huvitatud isikud on oodatud valla arengukava kohta oma mõtteid avaldama ja kaasa rääkima!

Info: arendusnõunik Ene Preem, e-post ene.preem@v-maarja.ee, tel 523 9550

PS! Avalike arutelude korraldamisel arvestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõuete ja piirangutega.

Toimetaja: KRISTEL KITSING