3.01.23

Väike-Maarja Valla Infoleht

Väike-Maarja Valla Infoleht on Väike-Maarja vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Väike-Maarja valla elanikele ja avalikkusele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevuste ning kordade kohta ja kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

Ilmumine: üks kord kuus (v.a juulikuu) ja jõuab valla piires tasuta kõigisse postkastidesse.

Tiraaž: 2700

Kanne: Omniva. Vallaleht kantakse kõigisse Väike-Maarja valla registreeritud postkastidesse.

Kaastööd ja teated palume saata hiljemalt 30. kuupäevaks aadressil kristel.kitsing@v-maarja.ee.    Fotod palume saata dokumendifailist eraldi. Toimetus võib tekste lühendada.

Toimetuse kolleegium: Kristel Lehtme, Edgar Tammus, Siiri Kanarbik, Merle Kiigemaa, Janar Rückenberg, Liis Türbsal.
Toimetaja: Kristel Kitsing, tel 329 5759 või 5349 9629, e-post: kristel.kitsing@v-maarja.ee.

Toimetaja: KRISTEL KITSING