Kodanikukaitse, avalik kord

Kriisid toimuvad seal, kus asuvad inimesed ja need mõjutavad meid alati kas otseselt või kaudselt. Seega peab ka kriisireguleerimine algama sealt, kus asuvad inimesed. See on üks peamisi põhjuseid, miks hädaolukorra seadusega on kohalikule omavalitsusele pandud kriisireguleerimisel (hädaolukorra ennetamine, hädaolukorraks valmistumine, hädaolukorra lahendamine ja hädaolukorrast põhjustatud tagajärgede leevendamine) mitmesuguseid ülesandeid. 

Kriisireguleerimise eesmärk on tagada inimeste ja vara suurem turvalisus, riigi suurem julgeolek ning suurem õnnetustele ja sündmustele reageerimise võimekus.

Kriisikomisjoni moodustamise põhjus on elanikkonna kaitse ja heaolu korraldamine omavalitsuse territooriumil ning inimeste ja vara turvalisuse loomine. Lisaks tuleb omavalitsuses suurendada ka sündmustele reageerimise võimekust.

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla arengu iseärasusi. 
Omavalitsuse kriisikomisjon toetab selle seadusesätte täitmise võimalikkust erinevate kõrvalekallete korral.

Väike-Maarja valla kriisikomisjon on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamiseks valla territooriumil.