« Tagasi

11. nädal

Esmaspäev, 13. märts

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek osakonna juhataja kabinetis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9–10.30 osaleb lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo ümarlauanõupidamisel Vaimastvere koolis. Info Tiia Kaselo, tel 5919 9725.

Kell 17–20.30 osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed koolitusel "Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile" Tallinna majanduskoolis. Info Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Teisipäev, 14. märts

Kell 13–14 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter maa-ameti andmeid ja kaardirakendusi tutvustaval veebiseminaril. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 14–16 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Lääne-Viru omavalitsuste liidu hariduskomisjoni koosolekul Rakveres. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 14.00–15.30 kohtub vallavanem Indrek Kesküla Norra sõprusvalla delegatsiooniga vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15–16 kohtub vallavanem Indrek Kesküla Järva Haldus ASi esindajatega Koerus. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kolmapäev, 15. märts

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.00–12.30 toimub 2022 a eelarve täitmise analüüs ja arutelu vallamaja nõupidamisruumis. Osalevad osakonnajuhatajad, vallavanem ja ehitusspetsialist. Info Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 18–19 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ning haridus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Simuna kooli hoolekogu koosolekul. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Neljapäev, 16. märts

Kell 8–13 võtab toetuste menetleja Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakke kultuurikeskuses. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 10.00–12.15 osalevad kultuurispetsialist Maire Haava ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Väike-Maarja valla koolide 1.–4. klasside luulekonkursil Rakke koolimaja saalis. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 10–17 osalevad rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ja vallavanem Indrek Kesküla MTÜ PAIK kevadseminaril Kurtna külamajas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Ürituste info siit.