« Tagasi

13. nädal

Puhkused

27. märtsist kuni 2. aprillini viibib puhkusel rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed.

Esmaspäev, 27. märts

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek osakonna juhataja kabinetis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.30–10.30 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks hooldekodu töötajate koosolekul. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 10 toimub Pandivere päeva korraldustoimkonna koosolek vallamaja nõupidamisruumis. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 10–13 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Lääne-Virumaa ettevõtlusalade teemalisel seminaril Rakveres. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 13–15 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp noortegarantii tugisüsteemiga (NGTS) liitunud omavalitsuse töötajate infopäeval. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 14 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks Lääne-Virumaa sotsiaalkaitse komisjoni koosolekul Rakveres. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 13.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla hooldereformi arutelul. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14.00–16.30 osalevad vallavanem Indrek Kesküla, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste Triigi soojamajanduse käitise eelläbirääkimistel. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Teisipäev, 28. märts

Kell 8.30 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koosolek. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson koolitranspordi teemalisel koosolekul vallamaja nõupidamisruumis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11–16 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava koolitusseminaril „Elav pärand ja jätkusuutlikkus" Salla seltsimajas. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 11–16 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson noorteinfoportaali Teeviit V juubelikonverentsil veebis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 13–14 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter maa-ameti andmeid ja kaardirakendusi tutvustaval veebiseminaril. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 13–14 osaleb jurist Peeter Rahnik notaritehingutel Rakveres. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 14–18 osaleb vallavanem Indrek Kesküla MTÜ PAIK seminaril. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 16.30 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Väike-Maarja lasteaia hoolekogu koosolekul. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kolmapäev, 29. märts

Osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste riigihangete infopäeval Tallinnas. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11–13 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning ehitusspetsialist Riho Tell Väike-Maarja lasteaia projekteerimise koosolekul Väike-Maarja lasteaias. Info Riho Tell, tel 524  9112.

Kell 14.00–14.30 kohtuvad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning maakorraldusspetsialist Diana Seepter tuuleenergia arendajaga. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 15–17 osaleb vallavanem Indrek Kesküla MTÜ PAIK juhatuse koosolekul. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 17–18 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava laululaste kontserdil Rakke kultuurikeskuses. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Neljapäev, 30. märts

Kell 10–11 kohtub arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Ebavere tervisespordikeskuse kelgumäe valgustuse projekteerijaga. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.30–12 osalevad vallasekretär Maris Kõrgmäe ja IT-juht Urmas Reinart KOV istungite läbiviimise lihtsustatud keskkonna veebiarutelul. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 15–17 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem zero waste (jäätmevaba) päeva veebiüritusel. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 18 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson sarja "Kodukandi suurkujud" kohtumisõhtul Rakke raamatukogus. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Reede, 31. märts

Kell 10–12 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, ehitusspetsialist Riho Tell ja vallavanem Indrek Kesküla Rakke lasteaia projekteerimise arutelul Rakkes. Info Riho Tell, tel 524  9112.

Kell 20 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson puhkpillipeol Väike-Maarja seltsimajas. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

 

Ürituste info siit.