« Tagasi

14. nädal

Puhkused

3. aprillist kuni 6. aprillini viibib puhkusel maaspetsialist Diana Seepter.

Esmaspäev, 3. aprill

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek osakonna juhataja kabinetis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10–11 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks veebikoosolekul. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 10.00–10.30 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, ehitusspetsialist Riho Tell ja vallavanem Indrek Kesküla Väike-Maarja lasteaia projekteerimise ja teostatavate tööde arutelul arendus- ja planeerimisosakonna juhataja (APO) kabinetis.

Kell 15.30–17.00 toimub koosolek vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Teisipäev, 4. aprill

Kell 8.30 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koosolek. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 9–11 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem PEEK-meetme maakondliku projekti initsiatiivgrupi koosolekul Rakveres. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9–16 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ja lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo HEV projekti töötoas Rakveres. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 9.30–10.30 kohtub vallavanem Indrek Kesküla MTÜ PAIK esindajaga. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10–12  osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe veebinaril "Avaandmete valdkonna parimad panustajad". Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 10.00–16.30 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp projekti "Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks" töörühma kohtumisel Rakveres. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 13–14 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste keskkonnaameti arutelul kaitsealuste parkide eeskirja muudatuste teemal. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 13–15 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Kesk-Eesti regionaalse arenguleppe nõukogu koosolekul Rakveres. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.30–16.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja järelevalvespetsialist Annika Aun notaritehingul. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kolmapäev, 5. aprill

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.00–12.30 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste koolitusel "Riigihangete aktuaalsed teemad". Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 13.00–14.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson koosolekul Väike-Maarja lasteaias. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Neljapäev, 6. aprill

Kell 9–10 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ning lastekaitsespetsialist Tiia Kaselo ümarlauanõupidamisel Rajaleidja esindajaga. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 13–14 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson noortevaldkonna UA toetuse infotunnis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

 

Ürituste info siit.