« Tagasi

19. nädal

Esmaspäev, 8. mai

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek osakonna juhataja kabinetis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.30–12.00 toimub valla lisaeelarve arutelu vallamaja nõupidamisruumis. Info Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 14.30–15.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson kvaliteedihindamise töögrupi kohtumisel. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Teisipäev, 9. mai

Osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste kliimamuutuste leevendamise, nendega kohanemise ja ringmajanduse seminaril Tallinnas.

Kell 8.30 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koosolek. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–14.30 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun veebikoolitusel „Töökeskkonna sisekontroll ja selle läbiviimine". Info Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 11–12.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamisel Porkuni koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11–14 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter planeerimisseaduse väljatöötamiskavatsuse veebiseminaril. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kolmapäev, 10. mai

Osaleb IT-juht Urmas Reinart Delli uute mudelite demopäeval Tallinnas.

Osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing kriisireguleerimise kunsti seminaril Rakveres.

Kell 8.30–9.30 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ja vallavanem Indrek Kesküla kinnisvarateemalisel arutelul Väike-Maarjas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13–14 osaleb jurist Peeter Rahnik notaritehingutel Rakveres. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 18 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing valla aasta ema väljakuulutamisel ja pidulikul emadepäeva kontserdil Rakke kultuurikeskuses. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Neljapäev, 11. mai

Kell 8 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 8–13 võtab toetuste menetleja Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakke kultuurikeskuses. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 9–10 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem PEEK-meetme veebarutelul. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.00–11.30 osaleb IT-juht Urmas Reinart riigi infosüsteemi haldussüsteemi RIHA infotunnis. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 10–13 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing Erasmus+ projektikohtumisel Kiltsi koolis. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 10.30–11.00 viib jurist Peeter Rahnik läbi paikvaatlust. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 13–16 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) ning sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) töögrupi veebikohtumisel. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 14  võõrustab vallavanem Indrek Kesküla Erasmus+  projekti raames Kiltsi kooli saabunud väliskülalisi Hispaaniast, Rumeeniast, Serbiast ja Norrast. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15–16 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson kvaliteedihindamise töögrupi kohtumisel. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 17.30 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter ning keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelul Väike-Maarja raamatukogu saalis. Info Diana Seepter, tel 329 5755

Laupäev, 13. mai

Osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ning vallavanem Indrek Kesküla Väike-Maarja gümnaasiumi 150. aastapäeva tähistamisel. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Ürituste info siit.