« Tagasi

2. nädal

Esmaspäev, 9. jaanuar

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Teisipäev, 10. jaanuar

Kell 8.30 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koosolek vallamajas. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–11.30 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks uuringu "Toimetulekutoetuse ja võlgnevuse mõju sotsiaalmajanduslikule toimetulekule ning tööturuaktiivsusele" tutvustusel veebikeskkonnas. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 13.00–14.00 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter Maa-ameti andmeid ja kaardirakendusi tutvustaval veebiseminaril. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kolmapäev, 11. jaanuar

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Neljapäev, 12. jaanuar

Kell 8.00–12.30 võtab toetuste menetleja Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakke kultuurikeskuses. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 9.00–13.30 osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed veebikoolitusel "Mida tuleks arvesse võtta 2022 raamatupidamise aastaaruande koostamisel". Info Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 13.00–14.00 osaleb  haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Seikluste Laeka programmi infotunnis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 14.30–15.30 toimub revisjonikomisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Priit Dieves, tel 5880 2443.