« Tagasi

21. nädal

Puhkused

24.05-30.05.2021 viibib puhkusel sekretär Annika Aun.

21.05.-01.06.2021 viibib puhkusel arendusnõunik Ene Preem.

24.05.-30.05.2021 viibib puhkusel ehitusnõunik Heli Aade.

24. mai

Kell 13.00–14.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla maakondlike liitude regulatsiooni ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadust (KOKS) puudutaval virtuaalkohtumisel Zoom keskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14.30 toimub VeeRa koolitus Väike-Maarja raamatukogus. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

25. mai

Kell 8.30–9.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla kohtumisel MTÜ PAIK esindajaga. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–12.30 osaleb keskkonnanõunik Leie Nõmmiste üldplaneeringu koosolekul MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info Leie Nõmmiste, tel 329 5755.

Kell 10.00–12.30 osaleb maanõunik Diana Seepter Põhja piirkonna üldplaneeringu töötoas „Maakonnaplaneeringu üleviimine üldplaneeringutesse – keskuste võrgustik ja linnalise asustusega alad" Zoom virtuaalkeskkonnas. Info Dinana Seepter, tel 329 5755.

Kell 10.00–15.00 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe andmekaitse teemat käsitleval koolitusel Zoom virtuaalkeskkonnas. Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

26 mai

Kell 9.00 toimub vallavalitsuse istung MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–16.30 osaleb keskkonnanõunik Leie Nõmmiste Keskkonnaameti koolitusel ÜVK ja puurkaevude teemal MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info Leie Nõmmiste, tel 329 5755.

Kell 14.00–16.00 osaleb Urmas Reinart Rakke kultuurikeskus kolimisel. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 18.00–20.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla arukate külade arutelul Ebaveres. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

27. mai

Kell 10.00–13.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla VIROLi  üldkoosolekul. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–16.00 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks asendushoolduse arutelul MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info Ene Kinks, tel 329 5761.

Kell 17.00 toimub vallavolikogu istung Väike-Maarja seltsimaja saalis. Info volikogu esimees Hans Kruusamägi, tel 514 5021.