« Tagasi

25. nädal

Puhkused

15.06–22.06.2022 viibib puhkusel juhtumikorraldaja Kersti Sepp.

13.06-22.06.2022 viibib puhkusel maakorraldusspetsialist Diana Seepter.

20.06-22.06.2022 viibib puhkusel vallasekretär Maris Kõrgmäe.

20.06–29.07.2022 viibib puhkusel meediaspetsialist Kristel Kitsing.

20. juuni

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 8.30–10.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson koolijuhtide koosolekul Väike-Maarja gümnaasiumis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 13.00–15.00 toimub Väike-Maarja valla arengukava 2023–2027 1. arutelu vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

21. juuni

Kell 12.00–13.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla MTÜ PAIK koosolekul. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 12.00–14.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROLi) hariduse töörühma tegevuskava arutelul. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

22. juuni

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.00–12.30 osalevad ehitusspetsialist Riho Tell, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning vallavanem Indrek Kesküla Väike-Maarja staadioni töökoosolekul vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Riho Tell, tel 524  9112.

Vallavalitsus avatud kella 13.00ni.