« Tagasi

31. nädal

Puhkused

11.07.–05.08.2022 viibib puhkusel vallasekretär Maris Kõrgmäe.

25.07.–07.08.2022 viibib puhkusel vallasekretäri abi Annika Aun.

04.07.–07.08.2022 viibib puhkusel haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson.

11.07.–07.08.2022 viibib puhkusel IT-juht Urmas Reinart.

 

1. august

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 8.30 toimub sotsiaaltoetuste määramise komisjoni koosolek. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 9.30–11.00 toimub üldplaneeringule esitatud arvamuste arutelu vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

2. august

Kell 10.00–14.00 toimub konkursikomisjoni „Kaunis kodu" liikmete ringsõit Väike-Maarja vallas. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

3. august

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.00–12.30 toimub Väike-Maarja staadioni töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Riho Tell, tel 524  9112.

5. august

Kell 10.00–12.00 külastavad puuetega inimeste maakondlikud ühendused Väike-Maarja valda. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 18.00–19.00 avatakse Vao tornlinnuses näitus Vao mõisa ja tornlinnuse ajaloost ning tänapäevast. Info Edgar Tammus, tel 513 8622.