« Tagasi

35. nädal

29. august

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 13.00 osaleb jurist Peeter Rahnik notariaalsel tehingul Irma Rahnu notaribüroos Rakveres. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 15.00–17.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson projekti "Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks" tuumikrühma koosolekul. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

30. august

Kell 16.15–17.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Väike-Maarja lasteaia hoolekogu koosolekul. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

31. august

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 11.00–12.30 toimub Väike-Maarja staadioni töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Riho Tell, tel 524  9112.

Kell 16.00 toimub Väike-Maarja valla arengukava 2023–2027 ja eelarvestrateegia 2023–2026 eelnõu avalik arutelu vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 18.00 toimub Väike-Maarja valla arengukava 2023–2027 ja eelarvestrateegia 2023–2026 eelnõu avalik arutelu Kiltsi rahvamajas. Info Ene Preem, tel 523 9550.