« Tagasi

36. nädal

6. september

Kell 9.00 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 13.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni nõupidamisel Skype keskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00–16.30 osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, maakorraldusspetsialist Diana Seepter, arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ja vallavanem Indrek Kesküla koosolekul Riigimetsa Majanduse Keskuse (RMK) esindajaga vallamaja nõupidamiste ruumis. Teemaks on kõrgendatud avaliku huviga (KAH) RMK hallatavate metsamaade üldplaneeringus kajastamine.

7. september

Kell 9.00–13.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson haridusvõrgu analüüsi juhtrühma III koosolekul VIROLis.

Kell 11.00–12.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart Microsoft Teamsi koosolekul, teemaks IT HelpDesk infosüsteem KOV-is. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 13.00–14.00 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter Transpordiameti poolt korraldataval Microsoft Teamsi koosolekul, teemaks teed ja Eesti topograafia andmekogu (ETAK). Info Diana Seepter, tel 329 5755.

8. september

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

9. september

Kell 8.00–13.00 toimub toetuste menetleja Eve Hiietamme vastuvõtt Rakke raamatukogus. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 9.00 osaleb ehitusspetsialist Heli Aade Rakke kultuurikeskuse töökoosolekul Rakkes. Info ehitusspetsialist Heli Aade, tel 524 9112.

9. septembril viibib IT-juht Urmas Reinart Telia avatud uste päeval Tallinnas. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

9.–10. septembril viibib vallavanem Indrek Kesküla MTÜga PAIK väljasõidul Kuremaal. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

10. september

Kell 14.00–14.30 toimub valla valimiskomisjoni koosolek ja kandidaatide registreerimine vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.