« Tagasi

37. nädal

PUHKUSED

12.09.-16.09.2022 viibib puhkusel Väike-Maarja haldusteenuste juhataja Kaire Kislov.

12. september

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 15.00 toimub volikogu kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Enno Eilo, tel 515 3228.

13. september

Kell 10.00–14.30 osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste ja vallavanem Indrek Kesküla maakonna kliima- ja energiakava II seminaril Rakveres. Info Leie Nõmmiste, tel 53488787.

Kell 10.00 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe rahvastikuregistri infohommikul Skype keskkonnas. Info Maris Kõrgmäe, tel  329 5753.

Kell 10.00–11.00 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava Wiedemanni keelepäeva korraldustoimkonna koosolekul Väike-Maarja seltsimajas. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 13.00 osaleb jurist Peeter Rahnik notaritehingul. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 13.00–16.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla linnade ja valdade liidu volikogu koosolekul Tallinnas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00 toimub vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Riina Gull, tel 513 1419.

14. september

Osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed KOV finantsjuhtide seminaril Saku gümnaasiumis. Info Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–16.00 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ja vallavanem Indrek Kesküla Lääne-Virumaa kohalikele omavalitsustele suunatud ettevõtluskeskkonna arenguprogrammi kohtumisel Rakveres. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 15.00 toimub  vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Tanel Kümnik, tel 5698 9928.

15. september

Kell 8.00–13.00 võtab toetuste menetleja Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakke kultuurikeskuses. Info Eve Hiietamm, tel  329 5763.

Kell 9.00–17.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson projekti "Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks teenusedisaini meetodil" avakohtumisel Rakveres. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 14.00–16.30 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem rahandusministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskuse veebiseminaril. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 15.00 toimub vallavolikogu majanduskomisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Alo Põldmaa, tel 505 3121.

16. september

Kell 9.00 toimub revisjonikomisjoni koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Priit Dieves, tel 5880 2443.

Kell 16.00 teeb vallavanem Indrek Kesküla Väike-Maarja õppekeskuses külalistele ringkäigu. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 17.00 toimub Väike-Maarja õppekeskuses vanavara oksjon. Oksjonilt teenitud tuluga soetab kool vahendeid vahetundides liikumise  aktiivsemaks muutmiseks.