« Tagasi

43. nädal

Puhkused

18.–31. oktoobril viibib puhkusel keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste.

25.–31. oktoobril viibib puhkusel toetuste menetleja Eve Hiietamm.

25.–31. oktoobril viibib puhkusel maakorraldusspetsialist Diana Seepter.

25.–31. oktoobril viibib puhkusel rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed.

25. oktoober

Kell 9.00 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 11.00 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, kultuurispetsialist Maire Haava, meediaspetsialist Kristel Kitsing ja vallavanem Indrek Kesküla valla aastapäeva ettevalmistaval töökohtumisel MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 13.00–14.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni nõupidamisel Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00–17.30  osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rõuge ja Väike-Maarja noortevolikogu kohtumisel. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

26. oktoober

Kell 11.00–12.00 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ja vallavanem Indrek Kesküla Ettevõtliku Kooli Hõbetaseme pidulikul üleandmisel Väike-Maarja gümnaasiumis. Lisainfo haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

27. oktoober

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.30–16.30 osaleb vallasekretäri abi Annika Aun töötervishoiu teabepäeval. Info vallasekretäri abi Annika Aun, tel 329 5750.

28. oktoober

Kell 11.00–17.00 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine" virtuaalsel koostöökohtumisel. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 9.00–11.00 osalevad ehitusspetsialist Heli Aade ja vallavanem Indrek Kesküla Rakke kultuurikeskuse töökoosolekul Rakkes. Info ehitusspetsialist Heli Aade, tel 524 9112.