« Tagasi

44. nädal

1. november

Kell 9.00 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.00–11.00 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe personalivõrgustiku seminaril Zoom virtuaalkeskkonnas. Info vallasekretär Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 13.00–14.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni nõupidamisel Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

2. november

Kell 9.00–10.30 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, kultuurispetsialist Maire Haava ja vallavanem Indrek Kesküla meetme "Pandivere kultuuriküllane kodupaik" projektitaotluste arutelul vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 16.00–17.00 kohtub haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Innove Rajaleidja esindajatega. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

3. november

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–11.30 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe KOV info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) haldus- ja teenusmudeli analüüsi seminaril MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info vallasekretär Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 10.00–12.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart KOV IT-juhtide seminaril MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info IT-juht Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 10.00–15.30 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter Maa-ameti konverentsil virtuaalkeskkonnas. Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 15.00–16.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart GT Tarkvara veebiseminaril: küberturvalisus @Microsoft 365. Info IT-juht Urmas Reinart, tel 329 5765.

4. november

Kell 9.00–11.00 osalevad ehitusspetsialist Heli Aade ja vallavanem Indrek Kesküla Rakke kultuurikeskuse töökoosolekul Rakkes. Info ehitusspetsialist Heli Aade, tel 524 9112.

Kell 11.00–12.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart veebiseminaril „Mis on meie toodetes uut – F-Secure Elements ja Business Suite". Info IT-juht Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 13.30–17.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart Telia seminaril Telia peamajas. Info IT-juht Urmas Reinart, tel 329 5765.

5. november

Kell 11.00–15.30 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ning kultuurispetsialist Maire Haava kohvikutepäevade korraldajate kogemusseminaril Paide Muusika- ja Teatrimajas. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel 5557 7480.