« Tagasi

45. nädal

7. november

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste  ruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.00 toimub fotojahi „Paps ja laps" žürii koosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 14.30–16.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamisel Simuna koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

8. november

Osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter andmekirjaoskuse veebikoolitusel. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 8.30 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–11.00 osalevad vallasekretär Maris Kõrgmäe, vallasekretäri abi Annika Aun ja vallasekretäri abi Piret Lükk siseministeeriumi infohommikul veebis. Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 10.30–16.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart Microsoft Education lahenduste päeval Tallinnas. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 10.00–11.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste KIK järelkontrolli teostamisel Äntu matkaradadel. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 18.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla kohtumisõhtul Märt Treieriga Väike-Maarja raamatukogus. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

9. november

9.–10. novembril osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp NEET olukorras noorte (15–24- aastaste noorte, kes ei õpi, tööta ega osale koolitusel) toetamise koolitusel Tartus. Info Kersti Sepp, tel 329 5764

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14.00 – 16.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamisel Simuna koolis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

10. november

Kell 8.00 – 13.00 võtab toetuste menetleja Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakke kultuurikeskuses. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 10.00–15.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson kooli- ja lasteaiajuhtidega 360° tagasiside meetodi koolitusel Jõhvis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 12.00–17.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla seminaril Sagadi mõisas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–17.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste keskkonnaministeeriumi keskkonnatöörühma kohtumisel. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

11. november

Kell 12.00–13.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Sisekaitseakadeemia päästekolledži lõpuaktusel Väike-Maarja seltsimajas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.