« Tagasi

46. nädal

15. november

Kell 9.00 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 13.00–14.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni nõupidamisel Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14.30–16.00 toimub Väike-Maarja 2022. aasta eelarve arutelu vallamaja nõupidamiste ruumis. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 16.00 toimub Väike-Maarja vallavolikogu istung Väike-Maarja seltsimajas.

16. november

Kell 9.00–12.00 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ning vallavanem Indrek Kesküla lõpuseminaril „Lääne-Viru maakonna haridusvõrgu analüüs". Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–10.30 osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed KOV infopäeval Türil. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 10.30–15.00 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun XXIII töötervishoiupäeval. Info järelevalvespetsialist Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 12.00–17.00 osaleb vallasekretär Maris Kõrgmäe foorumil, mis on pühendatud Eesti riikluse taastamise 30. juubelile ja suveräänsusdeklaratsiooni aastapäevale ning Makoggukonna Seadus Baltia- merre kubbermangudele Ria-. Tallinna- ja Kura-male 155. aastapäevale Zoom virtuaalkeskkonnas. Info vallasekretär Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 13.00–16.00 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste NTA (nitraaditundliku ala) tegevuskava infopäeval  MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 16.00–17.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke lasteaia hoolekogu koosolekul. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

17. november

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–12.00 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun elukoha koolitusel Skype virtuaalkeskkonnas. Info järelevalvespetsialist Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 11.00–12.30 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter ja vallavanem Indrek Kesküla nõupidamisel MS Teams virtuaalkeskkonnas Maa-ameti esindajatega, seoses maareformi läbiviimisega Aavere külas. Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 15.00–16.30 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ning vallavanem Indrek Kesküla koolijuhtide kokkusaamisel vallamaja nõupidamiste ruumis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

18. november

Kell 8.00–13.00 võtab toetuste menetleja Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakke raamatukogus. Indo toetuste menetleja Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 9.00–11.00 osalevad ehitusspetsialist Heli Aade ja vallavanem Indrek Kesküla Rakke kultuurikeskuse töökoosolekul Rakkes. Info ehitusspetsialist Heli Aade, tel 524 9112.

Kell 10.00–16.30 osaleb järelevalvespetsialist Annika Aun koolitusel „Tööõiguse olulisemad muudatused 2021-2022 ja kohtupraktika".  Info järelevalvespetsialist Annika Aun, tel 329 5750.