« Tagasi

48. nädal

29. november

Kell 9.00 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.30–11.00 00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson kohtumisel Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11.00–13.00 kohtub maakorraldusspetsialist Diana Seepter Maa-ameti esindajatega. Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 12.00–13.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson inventuuril Väike-Maarja noortekeskuses. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 13.00–14.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni nõupidamisel Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–16.30 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste maapõue teemalisel infopäeval MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787. 

Kell 16.45–18.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Väike-Maarja lasteaia hoolekogu koosolekul. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 18.00 toimub üldplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu Väike-Maarja seltsimajas. Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

30. november

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–11.00 toimub 2022. a  eelarve III töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 13.00–15.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Eesti Koolitoidu Liidu infokoosolekul. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 18.00 toimub üldplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu Simuna rahvamajas. Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

1. detsember

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–16.00 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp kogemusseminaril "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" Tallinnas. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 13.00–16.30 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste ringmajanduse teemalisel infopäeval MS Teams virtuaalkeskkonnas. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787. 

Kell 18.00 toimub üldplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu Rakke koolis. Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

2. detsember

Kell 9.00–11.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Rakke kultuurikeskuse töökoosolekul Rakkes. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14.00–15.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson lasteaiajuhtide koosolekul vallamaja nõupidamiste ruumis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.30–17.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson kohtumisel Kiltsi koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

3. detsember

Kell 10.00-11.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson kohtumisel Simuna koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 14.00–15.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Pandivere Vesi OÜ juhatuse koosolekul. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.