« Tagasi

5. nädal

31. jaanuar

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 8.30–10.00 viibib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–11.00 osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, vallavanem Indrek Kesküla ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem kohtumisel RMK esindajatega Ao paisu likvideerimise teemadel vallamaja nõupidamiste ruumis. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 11.30–12.30 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter, keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, vallavanem Indrek Kesküla ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem üldplaneeringus rohevõrgustiku ja tuuleenergia teemade kajastamist käsitleval nõupidamisel vallamaja nõupidamiste ruumis. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 13.00–14.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni nõupidamisel Skype virtuaalkeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–15.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Näpi kooli nõukogu koosolekul Sõmeru keskushoones. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00–16.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamisel Kiltsi koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00 toimub vallavolikogu kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni koosolek MS Teams veebikeskkonnas. Info kultuuri-, spordi- ja külaelukomisjoni esimees Enno Eilo, tel 515 3228.

1. veebruar

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 13.30–14.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla SA LVAK ja MTÜ VIROL ülesannete ja struktuuri arutelukoosolekul Rakveres. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14.30–15.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson koosolekul Väike-Maarja lasteaias. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00 toimub vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek MS Teams veebikeskkonnas. Info sotsiaalkomisjoni esimees Riina Gull, tel 513 1419.

2. veebruar

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–11.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson hariduse tugiteenuseid käsitleval veebikohtumisel Zoom keskkonnas.  Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00 toimub  vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek MS Teams veebikeskkonnas. Info hariduskomisjoni esimees Tanel Kümnik, tel 5698 9928,

3. veebruar

Kell 9.00–11.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Rakke kultuurikeskuse töökoosolekul Rakkes. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–17.00 osalevad kultuurispetsialist Maire Haava ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rahvakultuuri keskuse õppepäeval Moel. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel  5557 7480.

Kell 15.00 toimub vallavolikogu majanduskomisjoni koosolek MS Teams veebikeskkonnas. Info majanduskomisjoni esimees Alo Põldmaa, tel 505 3121.

4. veebruar

Kell 10.00–11.00 toimub Väike-Maarja Haldusteenuste koosolek haldusteenuste kabinetis. Info Väike-Maarja Haldusteenuste juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 10.00–12.00 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ehitusvaldkonna töökoosolekul vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.