« Tagasi

6. nädal

Esmaspäev, 6. veebruar

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamisruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 17.00–20.00 osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed koolitusel "Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile" Tallinna majanduskoolis. Info Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Teisipäev, 7. veebruar

Kell 8.30 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koosolek vallamajas. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 9.30 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter, vallasekretär Maris Kõrgmäe, IT-juht Urmas Reinart ja vallavanem Indrek Kesküla Eesti infoturbestandardi (E-ITS) planeeringute ja maakorralduse protsesside kaardistamisel vallamaja nõupidamisruumis. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 10.00–12.00 osaleb  haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Harno noortevaldkonna infotunnis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11.00–12.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla MTÜ VIROL ja SA MAK kohtumisel Rakveres. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00 külastab Päästeameti Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmannil Väike-Maarja vallavalitsust, et anda ülevaade Ida päästekeskuse (IPK) olulisematest koostöökohtadest Väike-Maarja vallaga. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kolmapäev, 8. veebruar

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–14.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Kesk-Eesti regionaalse arenguleppe nõukogu veebikoosolekul. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson noorsootöö kvaliteedihindamise infotunnis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Neljapäev, 9. veebruar

Kell 8.00–13.00 võtab toetuste menetleja Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakke kultuurikeskuses. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 11.30–14.30 osalevad ehitusspetsialist Riho Tell, vallasekretär Maris Kõrgmäe, IT-juht Urmas Reinart ja vallavanem Indrek Kesküla Eesti infoturbestandardi (E-ITS) ehitusvaldkonna protsessi kaardistamisel vallamaja nõupidamisruumis. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 17.00 toimub volikogu istung Väike-Maarja raamatukogu saalis. Info Hans Kruusamägi, tel 514 5021.

Reede, 10. veebruar

Kell 14.00 osaleb jurist Peeter Rahnik notaritehingul Tallinnas. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Pühapäev, 12. veebruar

Kell 12.00–15.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja meediaspetsialist Kristel Kitsing Väike-Maarja päästekomando sünnipäeval Ebaveres. Info Kristel Kitsing, tel 5349 9629.