« Tagasi

7. nädal

14. veebruar

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.00–11.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Harno noorte ja laste vaimse tervise esmaabi veebikoolitusel. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 10.00–12.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla VIROLi juhatuse koosolekul Rakveres. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13.00–14.00 osaleb jurist Peeter Rahnik kohtuistungil Viru maakohtus. Info jurist Peeter Rahnik, tel  329 5754.

Kell 14.00–15.30 toimub hankeplaani 2022 arutelu vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

15. veebruar

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 9.00–10.00 toimub Ebavere madalseiklusraja ja kelgumäe arenduse arutelu istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 11.00–12.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson koosolekul  Rakke lasteaias. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 12.00–13.00 osaleb jurist Peeter Rahnik notaritehingul Toomas Saaveri büroos Rakveres. Info jurist Peeter Rahnik, tel  329 5754.

16. veebruar

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamiste ruumis. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–13.30 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem meetme "Kohaliku omavalitsuse investeeringud jalgratta- või jalgteedesse" infopäeval veebikeskkonnas. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.00–12.30 osalevad rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ja pearaamatupidaja Merili Veelmaa Rahandusministeeriumi infoseminaril veebikeskkonnas. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 11.00–15.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson veebiseminaril, mis räägib õpetajaameti tegevuskavast ja tunnustusmärgi kasutamisest. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 13.00–15.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni istungil Rakveres. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 15.00–16.30 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson koosolekul Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

17. veebruar

Osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ettevalmistuskursusel vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 8.00–13.00 võtab toetuste menetleja Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakke raamatukogus. Info toetuste menetleja Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 9.00–11.00 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Rakke kultuurikeskuse töökoosolekul Rakkes. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.00–10.00 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp ISTE kohtumisel veebikeskkonnas. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 9.00–11.00 osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste ning järelevalvespetsialist Annika Aun Keskkonnaministeeriumi koolitusel "Metsloomad tiheasustusalal". Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 11.00 –14.30 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste koolitusel "Uued arengud riigihangete kohtupraktikas". Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 11.00 –13.00 osaleb IT-juht Urmas Reinart kohaliku omavalitsuse (KOV) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IK)T valdkonna seminaril veebikeskkonnas. Info IT-juht Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 15.45 –17.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamisel Kiltsi koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 17.00 toimub vallavolikogu istung Väike-Maarja seltsimajas. Info volikogu esimees Hans Kruusamägi, tel 514 5021.

18. veebruar

Kell 10.00–11.00 toimub Väike-Maarja Haldusteenuste koosolek haldusteenuste kabinetis. Info Väike-Maarja Haldusteenuste juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 14.00–15.00 osaleb vallavanem Indrek Kesküla maakondliku arenduskeskuse (MAK) nõukogu koosolekul Rakveres. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.