« Tagasi

7. nädal

Esmaspäev, 13. veebruar

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamisruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 15–18 osaleb vallavanem Indrek Kesküla PAIK MTÜ seminaril. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 17–20.30 osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed koolitusel "Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile" Tallinna majanduskoolis. Info Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Teisipäev, 14. veebruar

Kell 8.30 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koosolek vallamajas. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 8.30–10 osalevad ehitusspetsialist Riho Tell, vallasekretär Maris Kõrgmäe, IT-juht Urmas Reinart ja vallavanem Indrek Kesküla Eesti infoturbestandardi (E-ITS) ehitusvaldkonna protsessi kaardistamisel vallamaja nõupidamisruumis. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 10–11 osalevad vallasekretär Maris Kõrgmäe ja vallasekretäri abi Annika Aun siseministeeriumi infohommikul veebis. Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 10–11.30 osalevad sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks, vallavanem Indrek Kesküla ja ehitusspetsialist Riho Tell projekti „Kodud tuleohutuks" arutelul vallamaja nõupidamisruumis. Lisainfo Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kel 13–14 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter maa-ameti andmeid ja kaardirakendusi tutvustaval veebinaril. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 13–15 osalevad rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ja pearaamatupidaja Merili Veelmaa kohalike omavalitsuste (KOV) finantsjuhtide võrgustiku veebinaril. Info Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Kell 12–14 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Eesti valdade ja linnade liidu (ELVL) volikogu veebikoosolekul. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14–15 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning vallavanem Indrek Kesküla veebikohtumisel Adven Eesti ASi esindajaga. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 14–16 kohtuvad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning vallavanem Indrek Kesküla vallavanema kabinetis MTÜ Vao küla hüvanguks esindajatega. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 15–18 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava ümarlauanõupidamisel Rakke raamatukogus. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

Kolmapäev, 15. veebruar

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10–11.30 osaleb jurist Peeter Rahnik kohtuistungil Rakveres. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Kell 10–12.30 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Ida-Eesti regionaalsel kriisikomisjoni istungil. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13–15 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) XI seire-eelsel infopäeval Zoom veebikeskkonnas. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 14–15 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson laste ja perede komisjoni koosolekul. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Neljapäev, 16. veebruar

Kell 8–13 võtab toetuste menetleja Eve Hiietamm kodanikke vastu Rakke kultuurikeskuses. Info Eve Hiietamm, tel 329 5763.

Kell 10–12 osalevad vallasekretär Maris Kõrgmäe ja vallasekretäri abi Annika Aun jaoskonnakomisjonide veebikoolitusel. Info Maris Kõrgmäe, tel 329 5753.

Kell 12–15 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, vallasekretär Maris Kõrgmäe, vallavanem Indrek Kesküla ja IT-juht Urmas Reinart Eesti infoturbestandardi (E-ITS) haridusvaldkonna protsessi kaardistamisel vallamaja nõupidamisruumis. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 14–14.30 osaleb jurist Peeter Rahnik notaritehingul Rakveres. Info Peeter Rahnik, tel 329 5754.

Reede, 17. veebruar

Kell 8.15–9 toimub sotsiaaltoetuste määramise komisjoni koosolek vallamajas. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 10–11.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson noorteinfo valdkonna ja noorteinfoportaali Teeviit 2023. a tegevusi tutvustaval veebinaril. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Pühapäev, 19. veebruar

Kell 17–20 osaleb kultuurispetsialist Maire Haava muusikute fondi PLMF 20. aastapäeva galal Estonia kontserdisaalis. Info Maire Haava, tel 5557 7480.

 

Ürituste info siit.