« Tagasi

8. nädal

21. veebruar

Kell 8.30 – 9.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamiste ruumis. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.30 – 11.00 osalevad vallasekretär Maris Kõrgmäe, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning meediaspetsialist Kristel Kitsing minuomavalitsus.ee valdkondlikul virtuaalseminaril Zoom keskkonnas. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.00–11.00 osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem staadioni ehitustööde juhtimise ja omanikujärelevalve (OJV) arutelul. Info keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 10.00–11.30 osalevad valla sotsiaaltöötajad koostöökohtumisel Töötukassaga MS Teams veebikeskkonnas. Info sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks, tel 5381 1666.

Kell 13.00–14.30 osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp noortegarantii veebipõhisel infopäeval. Info juhtumikorraldaja Kersti Sepp, tel 329 5764.

Kell 13.00–14.30 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Rakke kultuurikeskuse ehitusobjekti töökoosolekul Rakke kultuurikeskuses. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 14.00–17.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson koosviibimisel Rakke koolis. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.00–16.30 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Struve projekti tegevuste arutelul MS Teams veebikeskkonnas. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

Osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed ettevalmistuskursusel vanemraamatupidaja 6. taseme kutseeksamiks. Info rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

22. veebruar

Kell 8.30–10.00 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koostöökoosolek vallamajas. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 9.30–11.30 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ning kultuurispetsialist Maire Haava minuomavalitsus.ee valdkondlikul virtuaalseminaril Zoom keskkonnas. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 10.00–13.00 osalevad maakorraldusspetsialist Diana Seepter ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem planeerimisseaduse muudatusi tutvustaval veebinaril. Info maakorraldusspetsialist Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 11.00–17.00 osaleb meediaspetsialist Kristel Kitsing inspiratsioonipäeval: "KOV: Kohaliku Osaluse Võimalused" Zoom veebikeskkonnas. Info meediaspetsialist Kristel Kitsing, tel 5349 9629.

Kell 16.00–18.00 viib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson läbi töövestlusi Rakke kooli direktori kandidaatidega. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

23. veebruar

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung MS Teams veebikeskkonnas. Info vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 10.00–13.00 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Lääne-Viru maakonna arengustrateegia koostamise juhtrühma koosolekul riigimajas Rakveres. Info arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, tel 523 9550.

24. veebruar

Kell 13.00 toimuvad mälestushetked Väike-Maarja Vabadussõja mälestussamba ja Simuna Vabadussõja ausamba juures. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel 5557 7480.

Kell 13.15 toimub rahvamatk Lurichi jooksuringi marsruudil Simuna mnt-Tagaküla tee. Info kultuurispetsialist Maire Haava, tel 5557 7480.

25. veebruar

Kell 10.00–11.00 toimub Väike-Maarja Haldusteenused koosolek haldusteenuste kabinetis. Info Väike-Maarja Haldusteenused juhataja Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 10.00 –12.00 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem, ehitusspetsialist Riho Tell ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson koosolekul Rakke lasteaias. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 11.30–14.00 osaleb vallasekretäri abi Annika Aun veebiseminaril „Aasta 2022 tööõiguses ja praktikas". Info vallasekretäri abi Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 12.00–14.00 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson koosolekul Rakke noortekeskuses. Info haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, tel 5348 4373.