« Tagasi

8. nädal

Esmaspäev, 20. veebruar

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamisruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.30–10.30 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem minuomavalitsus.ee valdkondlikul seminaril. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10 – 13 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, vallasekretär Maris Kõrgmäe, IT-juht Urmas Reinart ja vallavanem Indrek Kesküla Eesti infoturbestandardi (E-ITS) haridusvaldkonna protsessi kaardistamisel vallamaja nõupidamisruumis. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 13.30–14 viibib IT-juht Urmas Reinart Rakke kultuurikeskuses. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 15–16 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson ümarlauanõupidamisel Kiltsi kooli esindajatega vallamaja nõupidamisruumis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15–16 kohtuvad ehitusspetsialist Riho Tell, vallavanem Indrek Kesküla ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem Simuna koguduse esindajatega. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 17–20.30 osaleb rahandusosakonna juhataja Mairi Uiboaed koolitusel "Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile" Tallinna majanduskoolis. Info Mairi Uiboaed, tel 329 5771.

Teisipäev, 21. veebruar

Viibib kultuurispetsialist Maire Haava Rakke kultuurikeskuses.

Kell 8.30 toimub haridus- ja sotsiaalosakonna koosolek vallamajas. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 8.30–10 kohtub vallavanem Indrek Kesküla PAIK MTÜ esindajaga. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.30–10.30 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem minuomavalitsus.ee valdkondlikul seminaril. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 11–12.30 osalevad haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson, vallasekretär Maris Kõrgmäe, IT-juht Urmas Reinart ja vallavanem Indrek Kesküla Eesti infoturbestandardi (E-ITS) haridusvaldkonna protsessi kaardistamisel vallamaja nõupidamisruumis. Info Urmas Reinart, tel 329 5765.

Kell 13.30–17 osaleb vallavanem Indrek Kesküla Kesk-Eesti maakonnaüleste arengulepetega tegeleva nõukogu koosolekul Raplas. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kolmapäev, 22. veebruar

Osaleb hanke- ja keskkonnaspetsialist Leie Nõmmiste keskkonnahoidlike riigihangete koolitusel Tallinnas. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.30–12 osaleb vallasekretäri abi Annika Aun koolitusel „Toetav töökeskkond kui töötaja töövõime hoidja". Info Annika Aun, tel 329 5750.

Kell 9.30–10.30 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson minuomavalitsus.ee valdkondlikul seminaril. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10.30–16.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson noorsootöö kvaliteedihindamise läbiviimise enesehindajate koolitusel Tallinnas. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Ürituste info siit.