« Tagasi

9. nädal

Puhkused

27. veebruar kuni 5. märts viibib puhkusel IT juht Urmas Reinart.

Esmaspäev, 27. veebruar

Kell 8.30 toimub arendus- ja planeerimisosakonna töökoosolek vallamaja nõupidamisruumis. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 9.30–10 osalevad arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ning vallavanem Indrek Kesküla Triigi piirkonna kaugkütte enampakkumise teemalisel arutelul. Info Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 10–13 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste koolitusel seltsimajas. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 12–13.30 kohtuvad vallavanem Indrek Kesküla, vallasekretär Maris Kõrgmäe, keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem AS Järva Haldus ning OÜ Pandivere Vesi esindajatega Koerus. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13–14 kohtub haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) esindajaga vallamaja nõupidamisruumis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 15.30–17 osaleb vallavanem Indrek Kesküla veebikohtumisel riigihalduse minister Riina Solmaniga. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Teisipäev, 28. veebruar

Kell 9–11 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste keskkonnaameti biojäätmete teemalisel veebikoolitusel. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 9.30–10.30 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem minuomavalitsus.ee valdkondlikul seminaril. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10–11.30 osalevad vallavanem Indrek Kesküla ja sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks projekti „Kodud tuleohutuks" arutelul. Info Kaire Kislov, tel 505 3558.

Kell 12–13 kohtub vallavanem Indrek Kesküla PAIK MTÜ esindajaga. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 13–14 osaleb maakorraldusspetsialist Diana Seepter maa-ameti andmeid ja kaardirakendusi tutvustaval veebinaril. Info Diana Seepter, tel 329 5755.

Kell 16.30–17.30 osaleb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson Rakke lasteaia hoolekogu koosolekul. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Kell 16.30–17.30 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem 2023 investeeringuid tutvustaval arutelul Rakke lasteaias. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kolmapäev, 1. märts

Kell 8.30 toimub vallavalitsuse istung vallamaja nõupidamisruumis. Info Indrek Kesküla, tel 510 7460.

Kell 9.30–10.30 osaleb arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem minuomavalitsus.ee valdkondlikul seminaril. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 14–15.30 osaleb keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste maapõueseaduse väljatöötamiskavatsuse koostamise infotunnis. Info Leie Nõmmiste, tel 5348 8787.

Kell 15–16 kohtub haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Deili Matson haridusjuhtidega vallamaja nõupidamisruumis. Info Deili Matson, tel 5348 4373.

Neljapäev, 2. märts

Kell 9.30–10.30 osalevad keskkonna- ja hankespetsialist Leie Nõmmiste ning arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem minuomavalitsus.ee valdkondlikul seminaril. Info Ene Preem, tel 523 9550.

Kell 10–12 osaleb sotsiaalosakonna juhataja Ene Kinks sotsiaaltöötajate infokoosolekul MS Teams keskkonnas. Info Ene Kinks, tel 5381 1666.

Reede, 3. märts

Osaleb juhtumikorraldaja Kersti Sepp mitteõppivate ja -töötavate noorte (NEET-noorte) supervisioonil Rakveres. Info Kersti Sepp, tel 329 5764.

 

Ürituste info siit.