« Tagasi

Anna oma hääl parimale kaasava eelarve ettepanekule

12. oktoobril lõppes ideede esitamine Väike-Maarja valla kaasava eelarve hääletusele. Kokku laekus kolm ideed.

Kõigil vallaelanikel oli 12. septembrist kuni 12. oktoobrini võimalus pakkuda välja mõtteid, kuidas investeerida 2023. aastal valla eelarvesse kavandatud 15 000 eurot nii, et sellest oleks kasu võimalikult paljudele vallaelanikele.

Idee tulemusena elluviidav objekt peab olema seotud Väike-Maarja vallaga, vallaeelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav ühe kalendriaasta jooksul ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve ettepanekute menetlemiseks moodustatud komisjon koosseisus Indrek Kesküla, Leie Nõmmiste ja Mairi Uiboaed analüüsis ettepanekute vastavust kaasava eelarve tingimustele ning otsustas, et Väike-Maarja valla kaasava eelarve kasutamiseks korraldataval rahvahääletusel osalevad kaks esitatud ideed:

 • Simunasse discgolfi väljaku rajamine

Ettepanek on rajada Simuna alevikku 18 korviga discgolfi rada, et pakkuda viimastel aastatel aina populaarsemaks muutunud spordiala harrastamise võimalust ka Simuna elanikele. Simuna noor männikualune sai mõned  aastad  tagasi valla töömeeste ja koolinoorte abiga korrastatud ning seal asuv discgolfi väljak annaks alale praktilise väärtuse. Kettagolf on mänguline ja arendav tervisespordiala, mis sobib igas vanuses ja erineva sportliku võimekusega inimesele. Simuna kooli juures tegutseb kolmandat aastat edukalt discolfi ring ja seetõttu aitab väljaku rajamine mitmekesistada ka kooli kehalise kasvatuse tunde. Kavandatava kettagolfi raja eelis ümbruskonna radade ees on võimalus sättida korve korralike kaugvisete tegemiseks. 

 • Lõuna tänava avaliku mänguväljaku korrastamine ja mängimisvõimaluste mitmekesistamine

Ettepanek on Väike-Maarja alevikus Lõuna tänaval asuva avaliku mänguväljaku korrastamise ja atraktiivsemaks muutmisega luua piirkonna lastele võimalus igapäevaseks aktiivsemaks tegevuseks ja vaba aja veetmiseks. Natukene väsinud muljega mänguväljak võiks erinevas vanuses lastele pakkuda senisest rohkem võimalusi erinevateks tegevusteks. Seda enam, et Lõuna tänava mänguväljakut kasutavad mängimiseks ka mänguväljaku kõrval asuva lasteaia rühmade lapsed. Iga lapse tervisliku arengu seisukohalt on oluline piisav liikumine ja üheks viisiks on aktiivne mängimine. Mitmekesiste võimalustega mänguväljak aitab arendada lapse füüsilist ja vaimset tervist, mängib olulist rolli laste liikumisharjumuste kujundamisel ning mängimine aitab kasvatada kujutlusvõimet, iseseisvust ja loovust.

Ettepanek paigaldada Kiltsi bussijaama kohvi- ja snäkiautomaadid ei vastanud kaasava eelarve tingimustele ja komisjoni otsusega hääletusele ei lähe.

  Hääleta siin.

PEA MEELES!

 • Väike-Maarja valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub ainult volis.ee keskkonnas 7.-28. november 2022.
 • Hääletus algab 7. novembril kell 9.00 ja lõpeb 28. novembril kell 13.00.
 • Hääletamiseks on võimalik kasutada avalikus internetipunktis ja kõigis valla raamatukogudes asuvaid kliendiarvuteid asutuste lahtioleku aegadel.
 • Hääletamisel osaleja identifitseerib ennast elektroonilises hääletuskeskkonnas ID-kaardi, mobiil-ID või Smart IDga.
 • E-hääletamiseks on vaja kehtivate sertifikaatidega ID-kaarti, mobiil-ID-d või Smart-ID-d ja PIN-koode.
 • Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 14-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vallas.
 • Hääletada saab ühe ettepaneku poolt.
 • Hääletamine on salajane.
 • Hääletamise tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.
 • Hääletustulemused avalikustatakse 28. novembril kell 13.00.
 • Hääletusel võitnud idee viiakse ellu 2023. aastal ning selle elluviimise korraldab vallavalitsus.

Lisainfo: Ene Preem, arendus- ja planeerimisosakonna juhataja, tel 329 5766 ja 523 9550, e-post ene.preem@v-maarja.ee.