Ukraina abiks

Väike-Maarja Vallavalitsusse peaksid pöörduma need Ukraina põgenikud, kes on saabunud Väike-Maarja valda näiteks tööandja juurde või kellegi koju ja ei ole end piiril registreerinud.  Vallavalitsuses registreerimine ei anna põgenikule ajutise kaitse staatust (elamisluba), aga see annab omavalitsusele infot, kes on piirkonda saabunud ja kellele on vaja abi ning teenuseid pakkuda.Väike-Maarja Vallavalitsus  asub Väike-Maarjas, Pikk 7. Vastuvõtt E kell 8-17.00; T-N kell 8-12 ja R kell 8-16, üldtelefon 329 5750, valitsus@v-maarja.ee. Põgenikud peaksid teavitama oma Eestisse saabumisest ka Ukraina saatkonda tel +372 601 5815.

Ukrainast saabujate elukoha registreerimine

Ukraina sõjapõgenikel tuleb esitada oma elukoha andmed rahvastikuregistrisse kandmiseks ühe kuu jooksul pärast elamisloa (ajutise kaitse) saamist. Ka alaealise lapse elukoha registreerimine toimub elamisloa alusel. Kuna elamisloakaardi kättesaamine võib võtta aega, siis võib elukoha registreerimisel esitada PPA teatise, kus on toodud Eesti isikukood ja info ajutise kaitse saamisest ning Ukraina isikut tõendava dokumendi.

Alus: VMS § 121RRS § 69 lg 6

Kui isik ei ole ise ruumi omanik, siis on tal vaja elukoha registreerimiseks esitada ruumi kasutamist tõendav dokument (nt üürileping) või ruumi omaniku nõusolek.

Alus: RRS § 78

Elukoha registreerimise üksleht eesti, ukraina, vene ja inglise keeles:

?? Väike-Maarja vallavalitsuse kontaktisikud Ukraina põgenikega seotud pöördumistes ja küsimustes: 

vallavanem Indrek Kesküla, tel 510 7460, indrek.keskula@v-maarja.ee - eesti keeles, на русском, in English

Väike-Maarja vallavalitsus kogub informatsiooni Väike-Maarja vallas asuvatest võimalikest majutuskohtadest (sh korterid, suvilad, osa majast).

Palun andke võimalikest majutuskohtadest teada vallavanem Indrek Keskülale indrek@v-maarja.ee või telefonil 510 7460.

?? Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 aitab inimesi Ukraina küsimustes 

Konsulaarabi küsimustes on Ukrainas viibivatele Eesti kodanikele kontaktiks ööpäev läbi avatud konsulaarabi telefon +372 5301 9999. Riigiinfo telefoni number välismaalt helistades on +372 600 1247. 

При звонке на государственный номер Центра тревоги из-за пределов Эстонии следует набирать +372 6001247. Телефон консульской помощи +372 5301 9999 открыт круглосуточно для граждан Эстонии, находящихся в Украине.