« Tagasi

Hajaasustuse programmi tulemuste eelinfo

Maapiirkondades elavatel peredel oli 1. veebruarist kuni 1. aprillini võimalik hajaasustuse programmist taotleda toetust majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamiseks, nõuetekohase kanalisatsioonisüsteemi ehitamiseks, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee või autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks.

Käesoleval aastal esitati Väike-Maarja vallas hajaasustuse programmi kokku 42 taotlust kogusummas 228 771 eurot. Taotlused jagunesid järgmiselt:

  1. Veevarustussüsteemi valdkonda esitati 19 taotlust.
  2. Kanalisatsioonisüsteemi valdkonda esitati 21 taotlust.
  3. Juurdepääsuteede valdkonda esitati 1 taotlus.
  4. Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonda esitati 1 taotlus.

Väike-Maarja Vallavalitsuse poolt moodustatud viieliikmeline hindamiskomisjon teostas aprilli keskel objektidel paikvaatlusi ja hindas kõiki taotlusi vastavalt riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm" sätestatud hindamiskriteeriumite alusel. Taotlused on tänaseks hindamiskomisjoni poolt seatud pingeritta, positiivse hindamistulemusega taotlusi on kokku 21. 

Väike-Maarja Vallavalitsus toetab hajaasustuse programmi valla eelarvest 30 000 euroga. Riigipoolne täpne toetussumma selgub tõenõoliselt mai lõpuks ja siis avalikustatakse valla kodulehel 2022. aasta toetusesaajate nimekiri.