« Tagasi

Taotlusi biojäätmete kogumisvahendite soetamiseks saab vormistada ka vallavalitsuses

Hiljemalt 2023. aasta lõpuks tuleb kõikjal Eestis korraldada biojäätmete tekkekohalt kogumine. Väike-Maarja vallas algab ülevallaline biojäätmete kogumine tõenäoliselt 1. aprillil 2023 a, mil on võimalik kõigil majapidamistel biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid jäätmevedajale ära anda korraldatud jäätmeveo raames. Kui majapidamine jäätmevedajale biojäätmeid üle ei anna, siis peab majapidamine kompostima biojäätmed oma kinnistul, aga arvestada tuleb, et biojäätmete kompostmine peab vastama Väike-Maarja valla jäätmehoolduseeskirjas välja toodud nõuetele. Kompostimise nõudeid võib kontrollida Väike-Maarja valla ametnik, kellele on antud vastav õigus ja kohustus. 

Väike-Maarja vald saab KIK-i toetusel jagada vallaelanikele biojäätmete kogumiseks soodushinnaga 150 kompostrit ja 120 konteinerit. Toetuse saamise tingimusteks on, et taotleja peab olema Väike-Maarja valla elanik ning omama korraldatud jäätmeveolepingut.

Biojäätmete kogumisvahendite hankimisega soovib Väike-Maarja vald pakkuda elanikele abi biojäätmete ringlusse suunamise paremaks korraldamiseks ning soodustada ja motiveerida biojäätmete eraldi kogumist. Eesmärk on vähendada biojäätmete hulka segaolmejäätmete seas, luua eeldused jäätmete ringlussevõtuks ning suurendada elanike teadlikkust jäätmete liigiti kogumise osas. Kui biojäätmed satuvad segaolmesse, muudavad need teiste jäätmete taaskasutuse raskeks, vahel lausa võimatuks.

Kas valida konteiner või komposter?

Elanikud saavad valida kahe erineva võimaluse vahel biojäätmete liigiti kogumiseks: konteiner või komposter.

Biojäätmete kogumise konteiner sobib elamukinnistule, kus biojäätmeid ei kompostita ning kompostmulda ei ole võimalik realiseerida ja on otstarbekas eraldi kogutud biojäätmed anda üle jäätmevedajale. Konteineri maht on 80 l või 140 l. Korteriühistutel on võimalus osta üks konteriner maja kohta.

Biojäätmete kompostrit on võimalik soetada elamukinnistule, kus kompostmulda saab taaskasutada. Kuna tiheasustusega aladel on kinnistud väikesed ja tavaline soojustamata kompostikast võtab omajagu ruumi, komposteerumine selles vajab palju aega ja talvisel ajal komposteerimise protsess seisab, siis pakume käesoleva projektiga just kiirkompostri soetamise võimalust. Kiirkompostri puhul on oluliseks kasutusmugavus, komposteerumise kiirus ja kompaktsus. Selle seinad on soojustatud ning kompost valmib tunduvalt kiiremini. Lisaks ei vaja see toimimiseks suuri pingutusi – kompostimise protsess toimib soojuse abil, kompost vajab vähest segamist ning olenevalt jäätmete kogusest on vaja valminud kompost mõnel korral aastas selleks ettenähtud luugi kaudu eemaldada. Kiirkomposter on 200 liitrine ning see on sobilik ühele kuni kuuele kasutajale.

Milline on biojäätmete komposter?

Hanke tulemusel jagame soodustingimusel Kleenoil Eesti OÜ HotBin Mk2 200 l kiirkompostreid. See on aastaringseks kasutamiseks, kinnine, lihtsasti avatav ja soojustatud. Kompostril on topeltpõhi ja nõrgvee ärajuhtimiseks alaosas kork. Kompostrile antakse kaheaastane garantii ning kaasa saab eestikeelse kasutusjuhendi.

Kiirkompostrit tutvustav video on saadaval siin ja siin.

Milline on biojäätmete konteiner?

Hanke tulemusel jagame 140 l (70 tk) konteinereid, mis on pruuni värvi, valmistatud külmakindlast polüetüleenist ning konteineri kaas on varustatud tihendi ja biofiltriga.

Mis on biomahuti maksumus?

Väike-Maarja vallavalitsus loovutab konteinerid või kompostrid elanikele omaosalustasu eest ehk soovijal tuleb tasuda:

·       140 l konteineri eest 24,34 eurot (tegelik maksumus 93,60 eurot)

·       kiirkompostri eest 105,58 eurot (tegelik maksumus 263,96 eurot).   

Kuhu pöörduda ostusoovi korral?  

Konteineri ostmise soovist palume teatada elektrooniliselt iseteeninduse kaudu siin
Taotlusi saab esitada ka digiallkirjastatult e-posti teel leie.nommiste@v-maaja.ee või tulla vallavalitsusse kohapeale keskkonna- ja hankespetsialistiga üheskoos taotlust täitma. Taotlus (*doc) siin ja (*pdf) siin.

NB! Kortermajad saavad soetada ainult konteineri (140 l) ning ühe konteineri kortermaja kohta.

Esitada tuleb järgmised andmed:

  • kinnitus, et taotleja on Väike-Maarja valla elanik ja majapidamisel on korraldatud jäätmeveo leping;
  • soovitud mahuti tüüp: komposter või konteiner (korteriühistu saab taotleda ainult konteinerit);
  • taotleja nimi ja isikukood (korteriühistul registrikood);
  • aadress, kus mahuti paiknema hakkab (taotleja peab olema samale kinnistule ka sisse kirjutatud);
  • kontaktandmed: telefoni number ja e-posti aadress.

Enne biojäätmete kogumisvahendite kätteandmist sõlmib Väike-Maarja vallavavalitsus konteineri või kiirkompostri ostjaga ostu-müügilepingu. Mahuti ostmise tingimus on, et konteineri või kompostri ostja tagab selle säilimise ja haldamise vähemalt kolme aasta jooksul alates ostuhetkest ning vallavalitsusel on õigus eseme kasutamist kontrollida.

Kiirkompostrite ja konteinerite jagamine toimub  Väike-Maarjas, Rakkes ja Simunas aprilli lõpus või mai alguses.

Kompostri kasutamist tutvustavad videod:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=XOj8QoGA8II
  2. https://www.youtube.com/watch?v=GyiwL7z5QRs
  3. https://www.youtube.com/watch?v=kzINaqgwrgw
  4. https://vmaarja-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/kristel_kitsing_v-maarja_ee/EdHoRqhaqORLhL4xYsS3p0gBtBPFMogbnpsrW4hd5i-zgw?e=IOfTjW