« Tagasi

Väike-Maarja vallas makstakse medaliga lõpetajatele preemiat

Väike-Maarja Vallavalitsus võttis 4. mail toimunud istungil vastu määruse, mille kohaselt maksab Väike-Maarja vald kõigile Väike-Maarja valla sissekirjutusega gümnaasiumi medaliga lõpetajatele preemiat lõputunnistuse esitamisel kuu aja jooksul pärast lõpetamist.

Lisainfo: https://www.riigiteataja.ee/akt/414052022001