« Tagasi

Väike-Maarjasse ja Rakkesse paigaldati emotsioonikaamerad

Väike-Maarja vallas paigaldati Rakkesse ja Väike-Maarjasse kaks emotsioonikaamerat, mis mõõdavad sõidukite kiirust ja annavad vastava emotsiooniga juhile märku, kas ta peab kinni kehtivast kiirusepiirangust.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla sõnul on Kiltsi praktika näidanud, et selline nn emotsioonikaamera distsiplineerib tõhusalt sõidukijuhte ja parandab tunduvalt asulasiseste teede liiklusohutust.

„Kaamerate soetamisel oleme arvestanud meie elanike ettepanekutega liikluse rahustamiseks suuremates alevikes. Kaamerad on üks moodus tuletada autojuhile meelde, et palun käitu vastutustundlikult ja hooli meie valla inimestest," ütles Indrek Kesküla.

Kiirustablood on paigaldatud Rakke ja Ao ristmikule ning Väike-Maarjasse Ebavere poolt sissesõidule. Koonu poolt Väike-Maarja alevikku sisenevaid autojuhte hakkab emotsioonikaamera tervitama järgmisest nädalast. 

Teedespetsialist Aivar Lainjärv selgitas, et kiirustabloode asukohtade valikul lähtuti Transpordiameti ettepanekutest. „Selline ettepanek sündis tehnilisi võimalusi ja paigaldamise kulusid analüüsides," rääkis Lainjärv.

Kaameraid paigaldab AS Teede Tehnokeskus. Tööde maksumus koos käibemaksuga on 12 102 eurot, mida rahastatakse Väike-Maarja valla eelarvest.