« Tagasi

Vallavalitsusele saab esitada Väike-Maarja valla aasta õpetaja kandidaate

Väike-Maarja valla aasta õpetaja konkursi eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on innustanud lapsi saavutama parimaid võimetekohaseid tulemusi, mõjutanud neid osalema huvi- ja ühiskondlikus tegevuses, kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, pälvinud laste, kolleegide ja lastevanemate lugupidamise, mõjutanud õppeprotsessi kaasajastamist ning ühtse meeskonna tekkimist haridusasutuses.

Tunnustust avaldatakse kolmes kategoorias:

  • Väike-Maarja valla aasta õpetaja 2022 üldhariduskoolis, kes selgitatakse välja Väike-Maarja vallas tegutsevate üldhariduskoolide pedagoogide hulgast;
  • Väike-Maarja  valla  aasta  õpetaja  2022  koolieelses  lasteasutuses,  kes  selgitatakse  välja Väike-Maarja valla lasteaedade pedagoogide hulgast;
  • Väike-Maarja valla aasta haridusasutuse töötaja 2022, kes selgitatakse välja Väike-Maarja valla üldhariduskoolide ja lasteaedade mittepedagoogilise personali hulgast.

Väike-Maarja valla aasta õpetaja kandidaate saab esitada 29. septembrini 2022 Väike-Maarja Vallavalitsuse kantseleisse (Pikk tn 7, Väike-Maarja) või elektrooniliselt aadressil valitsus@v-maarja.ee.

Kirjalik ettepanek peab sisaldama esitatava isiku ees- ja perekonnanime, haridusasutuse nimetust, kus ta töötab, ning kirjeldust, kuidas esitatav kandidaat vastab konkursi eesmärkides kirjeldatud kriteeriumitele.

Väike-Maarja valla aasta õpetaja selgitab välja Väike-Maarja vallavalitsuse moodustatud komisjon.