« Tagasi

Veeteenuse hinnad alates 1. novembrist

Lähtuvalt elektrienergia hinnakasvust ning juhindudes Konkurentsiameti seadusest § 18¹; ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse § 14, otsustas OÜ Pandivere Vesi juhatus 26.09. 2022 kehtestada, Konkurentsiametiga kooskõlastatud, veeteenuse hinnad Väike-Maarja vallas alates 1. novembrist 2022 alljärgnevalt:

Väike-Maarja ja Simuna alevik, Aburi, Avispea, Ebavere, Eipri, Kiltsi, Liivaküla, Müüriku, Triigi  ja Vao küla tegevuspiirkonnad                                                                                                                          Hind                Hind km-ga

- tasu võetud vee eest füüsilised isikud                                                                                  1,28 €/m³            1,536 €/m³

- tasu võetud vee eest juriidilised isikud                                                                                 1,34 €/m³           1,608 €/m³

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp füüsilised isikud                           2,34 €/m³          2,808€/m³

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp juriidilised isikud                          2,51 €/m³        3,012 €/m³

 

Rakke alevik, Emumäe, Lammasküla, Liigvalla, Pandivere, Piibe, Salla ja Tammiku küla tegevuspiirkonnad

- tasu võetud vee eest nii füüsilised kui juriidilised isikud                                                             1,30 €/m³     1,560 €/m³

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp nii füüsilised kui juriidilised isikud    2,41 €/m³    2,892 €/m³          

 

Kõik tegevuspiirkonnad

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp                                                                          3,21 €/m³           3,852 €/m³

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III grupp                                                                         3,94 €/m³           4,728 €/m³

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV grupp                                                                        4,25 €/m³           5,100 €/m³

- tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V grupp                                                                           4,71 €/m³           5,652 €/m³

Hinnagrupp määratakse kliendi reoveest võetavate analüüside põhjal maksimaalse saasteaine sisalduse järgi.