« Tagasi

Väike-Maarjas tõsteti aupaistesse parimad õpetajad

Õpetajate päeva eel, 4. oktoobril tõsteti Väike-Maarja seltsimajas aupaistesse valla parimad õpetajad. Tunnustati valla aasta õpetajat üldhariduskoolis, koolieelses lasteasutuses ja haridusasutuse töötajat.

„Õpetaja parimaks kutseoskuseks on  huumorimeel. Ainus võimalus läbipõlemist vältida on võtta asju huumoriga," sõnas Väike-Maarja valla volikogu esimees Hans Kruusamägi ja möönis fakti, et laps naerab päevas 40 korda, täiskasvanu kõigest 20.

Oma tervituskõnet Juku anekdootidega alustanud Kruusamägi soovis, et õpetajate kirg töö vastu ei kaoks ja nad leiaks igas õpilases, ka Jukudes, üles just nende erilise ande.

Väike-Maarja valla aasta õpetajaks üldhariduskoolis on Marje Kert (Kiltsi Põhikool).

Marje on õpetanud mitmeid põlvkondi ja jätnud paljude eludesse positiivse mälestuse. Ta jälgib ja tagasisidestab õpilase arengut, hoolitseb klassi kui väärtuskogukonna toimimise eest, peab sidet aineõpetajate ja lastevanematega. Oskab aidata õpilasi nende isiksuse arengu toetamisel – usub neisse ja julgustab. Leiab alati aega ja võimalusi õpilastega tegeleda. Ta ei ole mitte õpilaste sõber, vaid partner, keda saab usaldada ja kellega on hea rääkida. 

Ta suudab aktsepteerida õpilaste erinevusi ning toetada iga last ja peret, sõltumata nende veidrustest või raskustest. Ta on pädev õpetaja, kelle tunnid on kaasahaaravad.

 

Väike-Maarja valla aasta õpetaja koolieelses lasteasutuses on Inge Siirak (Väike-Maarja Lasteaed).

Inge on töötanud lasteaiaõpetajana 30 aastat. Oma töös on ta rõõmus ja rahulik, väärtustab koosttööd perega. Märkab, tunnustab ja innustab lapsi, lapsevanemaid ja kolleege. Peab tähtsaks enda arengut ning  osaleb meelsasti täiendkoolitustel, samuti lööb ta innuga kaasa meeskonna ühistegevustes. Noorematele kolleegidele on tema rahulik ja tasakaalukas õpetamis- ja suhtlusstiili suureks eeskujuks.

 

 

Väike-Maarja valla aasta haridusasutuse töötaja on Anneli Kütt (Väike-Maarja Gümnaasium).

Oma olemuselt on Anneli väga heatahtlik ning abivalmis. Tema suur empaatiavõime seab tihti teiste vajadused ja mured kõrgemale enda omadest. Tema klassis on 26 õpilast, kuid olenemata sellest, leiab ta igaühe jaoks aega ning on kõigile jõu ja nõuga vajadusel abiks, kuulates ära nende mured, mõtted ja rõõmud. Ta on number üks inimene, kes omasid ergutab ja erksana hoiab. Samuti pole tema tunnid kunagi igavad ning talle omapärane särts ja karisma on igakord olemas. Oma positiivsusega on ta eeskujuks ka paljudele teistele enda ümber.
 

Laureaate tunnustati Väike-Maarja valla tänukirja ning rahalise preemiaga.

Kokku esitati tunnustamiseks 13 ettepanekut.

Lisaks tänati Merle Kiigemaad ja Marje Eelmaad, kes esitati maakonna tasandil tunnustamiseks. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit tunnustab maakonna haridusvaldkonna parimatest parimad 6. oktoobril Sõmeru keskushoones.