« Tagasi

Kuulutame välja konkursi “ Väike-Maarja valla kultuuri- ja sporditähed 2022“

Aita märgata ja  tõsta esile, tutvustada üldsusele ja tunnustada Väike-Maarja valla kultuuri- ja spordivaldkonna inimesi- muusika, kunsti, tantsukunsti, teatri, ilukirjanduse ja loomemajanduse alal tegutsejaid, väljapaistvaid sportlasi, treenereid, nii kultuuri- kui spordivaldkonna sündmuste korraldajaid ja ka neid, kelle tegevust ei ole võimalik klassikaliselt või üheselt kategoriseerida, kuid kelle tegevus seondub kultuuri- ja spordivaldkonnaga, kelle tegevus puudutab meie hinge ja vaimu.

Tunnustust jagatakse 14 kategoorias:

Aasta sportlik neiu – kuni 18 a (k.a)

Aasta sportlik noormees – kuni 18 a (k.a.)

Aasta sportlik seenior – (50+)

Aasta võistkond

Aasta sportlik perekond – järjepidevuse kandja, sportlik eeskuju. Vähemalt kolmeliikmeline.

Aasta meessportlane

Aasta naissportlane

Aasta edukas esineja – tunnustatakse isikut, kes oma kultuurilise tegevusega on silma paistnud või saavutanud vabariiklikel konkurssidel märkimisväärseid tulemusi.

Aasta täheke – noor vanuses 7–26-aastat, kelle töö, tegevus või saavutused kalendriaasta jooksul on paistnud silma erinevate algatustega, olnud ürituste ja/või projektide aktiivne eestvedaja ja kaasalööja, kes on olnud noorsootöö valdkonna tegevustes aktiivne kaasalööja ja mõtleja ning  on vabatahtlikuna aidanud noortega seotud ettevõtmisi ja tegevusi ellu viia.

Aasta pärandikandja ja -hoidja – kollektiivi, kelle tegevusega kantakse edasi esivanemate kultuuripärandit (rahvatants, koorilaul, puhkpill, rahvamuusika, käsitöö).

Aasta juhendaja – käesoleval aastal kõige enam silma paistnud kultuuri-, spordi- või noorsootöö valdkonna arendaja.

Aasta toetaja – ettevõte või isik, kes on andnud panuse Väike-Maarja valla spordi- ja/ või kultuuriellu

Aasta kultuuri- ja/või spordielu kirgastaja – isik/isikud, kelle loominguline saavutus on aidanud kaasa valla kultuuri- ja spordielu kujunemisele, spordis motiveeriv harrastaja, vabatahtlik edendaja, eestvedaja, sündmuse korraldaja.

Aasta sündmus – tunnustatakse sündmust, ettevõtmist, tegu, loomingut, uut algatust või hästi korraldatud järjepidevat ettevõtmist, mis on rikastanud valla kultuuri-ja spordielu.

Väike-Maarja valla kultuuri- ja spordivaldkonna tähtede  kandidaate saab esitada 19. detsembrini 2022 Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleisse (Pikk tn 7, Väike-Maarja) või elektrooniliselt aadressil valitsus@v-maarja.ee. Kandidaadi esitamise vorm on siin (*doc) ja siin (*pdf)

Kirjalik ettepanek peaks sisaldama esitatava isiku ees- ja perekonnanime, kontaktandmeid, taotletavat tunnustust, kandidaadi ja tema tegevuse lühitutvustust; sportlastel tulemusi, mille põhjal esitatakse. Veel ka ettepaneku esitaja ees- ja perekonnanime ja kontaktandmeid ning fotofaili, mida kasutatakse nominentide tutvustamiseks galal.

Ja kui Sa ei oska konkreetset inimest, tegu, sündmust nimetada, aga tahaksid kultuurirahvast hea sõnaga toetada, siis võib ka selle kirja panna ja saata samal aadressil.

Aunimetused kuulutatakse välja 21. jaanuaril 2023  kell 18.00 Rakke kultuurikeskuses toimuval pidulikul galaõhtul.