« Tagasi

Ühekordne hinnaleevendamise toetus aitab eakaid, lastega peresid ning töövõimetuspensionäre

Riik maksab novembris kõikidele pensionäridele, kes on vanaduspensionieas, puuduva töövõimega inimestele ning lapsetoetuse saajatele ühekordset hinnaleevendamise toetust 50 eurot.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu sõnul on 50-eurone toetus vanematele inimestele ning lapsevanematele natukenegi abiks. „Hinnatõus on olnud erakordselt kiire ning  makstav toetus leevendab veidi esmavajalike kaupade ja teenuste hinnatõusust tingitud vahet. Kokku saavad toetuse ligi 584 000 inimest ca 29 miljoni euro ulatuses," rääkis Maripuu.

Sotsiaalkindlustusamet maksab ühekordset toetust Eestis elavatele vanaduspensioni eas pensionäridele, töövõimetuspensioni või rahvapensioni saavale 100 % töövõimetusega inimesele ja lapsetoetuse saajatele. Hinnaleevendustoetust makstakse iga lapsetoetust saava lapse eest. Puuduva töövõimega inimestele maksab hinnatõusu leevendamise toetust töötukassa.

Ühekordne hinnaleevendamise toetus makstakse pensionäridele välja 4. novembril ja lapsevanematele koos lastetoetusega 8. novembril. Puuduva töövõimega inimestele maksab töötukassa toetuse välja hiljemalt 10. detsembril. 

Hinnaleevendamise toetust taotlema ei pea.