« Tagasi

Maakonna parimad haridustöötajad ja hariduse toetajad ootavad tunnustamist

Lääne-Viru omavalitsuste liit (VIROL)  kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi "Eestimaa õpib ja tänab" konkursile, mille eesmärk  on tunnustada ja tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate  tegevust ja selgitada tehtud töö  tulemuste põhjal välja maakonna haridustöötajaid, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi, pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

Maakondlik konkurss on seotud üleriiglise konkursiga ning laureaadid valitakse 13 üleriigilises ja kolmes maakondlikus kategoorias. Ka sellel aastal on maakondlikult ja üleriigliselt üks kattuv kategooria, milleks on elutöö kategooria. Kuna üleriigilise elutööpreemia tunnustuse eesmärk on tunnustada riiklikult silmapaistnud haridustöötajaid, siis VIROL-i soov on tunnustada maakonna tasandil pikaajaliselt maakonna haridusse panustanud inimesi. Seega saab sellesse kategooriasse kandidaate esitada nii üleriigiliselt kui ka maakondlikult.

Kandidaate üleriigiliselt tunnustatud kategooriate auhindadele saab esitada 27. märtsini haridus-ja teadusministeeriumi veebilehel.

Üleriigiliselt tunnustatud kategooriad on:

aasta lasteaiaõpetaja;

aasta klassiõpetaja;

aasta klassijuhataja;

aasta põhikooli aineõpetaja;

aasta gümnaasiumiõpetaja;

aasta kutseõpetaja;

aasta huvihariduse õpetaja;

aasta õppejõud;

aasta tugispetsialist;

aasta õppeasutuse juht;

aasta haridustegu;

aasta hariduse sõber;

elutööpreemia.

VIROL-i moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kategooriasse (välja arvatud kategooriad aasta õppejõud ja riiklik elutööpreemia) esitatud kandidaatide seast ühe kandidaadi esitamiseks üleriigilisele komisjonile. Komisjoni esitatud kandidaat on ka laureaat vastavas kategoorias Lääne-Virumaal.

Komisjoni kuulub VIROL-i hariduskomisjoni, Lääne-Virumaa haridustöötajate liidu, Lääne-Viru koolijuhtide ühenduse, Lääne-Viru haridusjuhtide liidu, Lääne-Virumaa alushariduse juhtide liidu, Lääne-Virumaa õpilasesinduse ning maakondlike ainesektsioonide esindaja.

Kandidaate maakondlikele täiendavatele kategooriatele saab esitada samuti 27. märtsini ning seda saab teha siin.

Maakondlikud täiendavad kategooriad

Lääne-Virumaa noor õpetaja

Õpetaja, klassijuhataja, kes on koolis töötanud vähem kui  kolm aastat ja kelle vanus on alla 30-aasta ning kes panustab õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse, arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega, on saavutanud positiivseid  tulemusi õppija arendamisel, tegeleb pidevalt enesetäiendamisega, toetab oma tegevuse ja eeskujuga õigete väärtushinnangute kujunemist õpilastel, on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

Lääne-Virumaa hariduspere

Perekond (õed, vennad, lapsed, vanemad), kus kaks või enam liiget on töötanud pikka aega Lääne-Virumaa haridusasutustes erinevatel pedagoogilistel ametikohtadel ning kus pere kaks või enam  liiget on maakonnas panustanud märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, on tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengul, on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks  ühiskonnas.

Elutöö auhind

Haridustöötaja, kes on rohkem kui veerandsada aastat töötanud haridussüsteemis ja sellest suurema osa Lääne-Virumaal ning kes on panustanud maakonnas märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas, tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppija arengule, olnud oma tegevusega ja eeskujuga kolleegide ja õpilaste  innustajaks ning toetajaks.

 

Fotol aasta klassijuhataja Merle Kiigemaa (paremal) ja aasta õppeasutuse juht Marje Eelmaa eelmisel aastal tunnustusüritusel. Foto: Kristel Kitsing