« Tagasi

Kevadtorm jõuab ka Väike-Maarja valda

2. jalaväebrigaad toimetab Kevadtormi ajal Vinni, Rakvere ja Väike-Maarja vallas ning Narva-Jõesuu linnas.

Esmapäeval, 15. mail algab kaitseväe õppus Kevadtorm, kus osaleb rohkem kui 14 000 Eesti ja liitlasriikide sõdurit. Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppus lõppeb 26. mail.

Seoses õppusega Kevadtorm annab kaitsevägi teada, et 2. jalaväebrigaadi ajateenijad ja reservväelased toimetavad 15.–26. mail Vinni, Rakvere ja Väike-Maarja vallas ning Narva-Jõesuu linnas. Õppusel osalevad ajateenijad ja reservväelased võivad kasutada erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate.

Masinate liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine võivad tekitada mainitud valdades ja linnas tavapärasest rohkem müra. Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada võimalikult vähe õppuse ajal tavapärast argielu. Tegevused on planeeritud päevasele ajale arvestades öörahu ning maa-alade/hoonete kasutamine õppuse ajal kooskõlastatakse eelnevalt omanikega.

Olgugi et väljapool harjutuslasid ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise puutuda. Sellises olukorras teavitage sellest koheselt õppusel osalejaid või häirekeskust telefonil 112!

Õppust puudutavate kiireloomulisemate küsimuste korral kontakteeruge kaitseväega numbril 5745 0884 või aadressil kevadtorm@mil.ee.

Pildil Kevadtorm 2021. Foto: www.mil.ee.