« Tagasi

Augusti lõpust kaiguvad üle Eesti Ussisõnad

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele. Õppus Ussisõnad toimub Kirde maakaitseringkonna vastutusalas 13.–22. september 2023, sh ka Lääne-Virumaal.

Seoses üksuste formeerimise, väljaõppe läbiviimise ja üksuse vastutusalas koostegevuse harjutamiste läbiviimisega, toimub teedel ja erinevatel maa-aladel tavapärasest suuremas mahus reservväelaste liikumist.

Lääne-Virumaal kasutatakse ajavahemikus 13.–22. september aktiivsemalt Tallinn – Narva maanteed, Põdruse-Kunda-Pada, Võle - Vainupea – Kunda maanteid, samuti Rakvere ja Kunda linna teid.

Õppuste ajal kasutatakse paukmoona Rutja õppeväljakul ning 19.–21. septembril Kunda linnas ja selle ümbruses.

Probleemide ja küsimuste korral palume pöörduda e-maili teel simon.regonen@kaitseliit.ee või tel 5300 0489.

 

Foto: mil.ee