« Tagasi

Kes ei komposti, peab biojäätmed jäätmevedajale üle andma

Alates 1. jaanuarist 2024  on biojäätmete üleandmine korraldatud jäätmevedajale kohustuslik.

Kodanikud, kelle majapidamises biojäätmeid kompostitakse ja pole sellest veel vallavalitsust teavitanud, siis palun saatke hiljemalt 1. novembriks biojäätmete korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlus. Võimalusel lisage taotluse juurde ka foto oma kompostrist.

Taotluse saab tuua Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleisse, saata postiga aadressil Pikk tn 7, VäikeMaarja, 46202 Lääne-Virumaa või e-postile valitsus@v-maarja.ee. Taotlused leiad siit.  

Jäätmevaldajad, kes 1. novembriks vallavalitsust kompostimisest ei teavita, liidetakse järgmise aasta 1. jaanuarist  korraldatud jäätmeveoga.

Jäätmevaldajad, kes ei komposti ja kes soovivad biojäätmeid üle anda korraldatud jäätmevedajale, ei pea vallavalitsust eraldi teavitama. Jäätmevedaja saadab teile selle aasta detsembris veograafikud ja teie kohustus on soetada või rentida biojäätmete kogumiseks vastav mahuti.

Kompostimisest ei pea teavitama jäätmevaldajad, kes soetasid kiirkompostrid aastatel 2022–2023 keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) projekti raames. Need andmed on juba jäätmevaldajate registrisse kantud.

Vallavalitsuse kaudu saab osta jätkuvalt biojäätmete 80 l ja 140 l kogumismahuteid ning kiirkompostreid. Kompostri või konteineri ostmise soovist palume teatada elektrooniliselt iseteeninduse kaudu siin. Taotlusi saab esitada ka digiallkirjastatult e-posti teel leie.nommiste@v-maaja.ee või tulla vallavalitsusse kohapeale keskkonna- ja hankespetsialistiga üheskoos taotlust täitma. Taotlus (*doc) siin ja (*pdf) siin.

Ragn-Sells AS biojäätmete äraveo hinnakiri: 80 l konteineri tühjendus 1,28 eurot; 140 l konteineri tühjendus 1,42 eurot; 240 l konteineri tühjendus 1,58 eurot.

Üksikelamud või paarismajad saavad tühjendada mitte harvemini kui üks kord nelja nädala jooksul, kõik teised jäätmevaldajad üks kord kahe nädala jooksul.

 

Foto: Kristel Kitsing