« Tagasi

Kutse maa-ameti dünaamilistes hankesüsteemides osalemiseks

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras. Tööde tellimiseks on muuhulgas riigihangete registri ülesse seatud alljärgnevad dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil ettevõtetel võimalik jooksvalt liituda.

• „Maaparandusobjektide remont- ja ehitustööd (maa-amet)"  viitenumber 264752 – maaparandusobjektide ja rajatiste remont- ja ehitustööde tellimiseks.

• „Maaparandusobjektide projekteerimine (maa-amet)" viitenumber 264571 – projektide tellimiseks.

• „Raietööde tellimine (maa-amet)" viitenumber 263359 – mahukamate raietööde tellimiseks.

• „Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (maa-amet)" viitenumber 245631 – ohtlike ja lagunenud ehitiste remontimise, ohutustamise või lammutamise tellimiseks.

• „Riigimaadel jäätmete likvideerimine (maa-amet)" viitenumber 245510 – jäätmete koristamise ja utiliseerimise tööde tellimiseks.

• „Üldhooldustööde teostamine riigimaadel (maa-amet)" viitenumber 241476. Hange on üles seatud puhkudeks kui Maa-ametil on erandkorras vaja leida niitmiseks ning talviseks lume- ja libedusetõrjeks kiirelt uut lepingupartnerit.

Kutsume teid liituma maa-ameti dünaamiliste hankesüsteemidega.

 

Foto: Freepik