« Tagasi

Inspektorid võtavad Virumaa hoolekandeasutuste tuleohutuse luubi alla

Ida päästekeskuse inspektorid kontrollivad 11. kuni 24. septembrini Ida- ja Lääne-Virumaa hoolekandeasutuste tuleohutust.

Reidi käigus kontrollitakse enamasti üld- ja erihooldekodude esmaste kustutusvahendite olemasolu ja hooldatust, evakuatsioonivalgustuse ja -teede korrasolekut, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi toimimist ja hooldatust ning tuletõkkesektsioonide olemasolu ja korrasolekut.

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim märgib, et iga-aastaste kontrollidega saavad nad hea ülevaate, milline on hoolekandeasutuste tuleohutuse argipäev. „Näiteks tuvastasime eelmisel aastal evakuatsioonipääsud, mis esmamulje järgi olid võtmeta avatavad, kuid lähemalt vaadates selgus, et uksed olid lukus. Sarnaseid olukordi reeglina ei kohta, kui kontrollkäigust pikalt ette teatame ning nendeks valmistutakse," räägib Siim.

2022. aastal läbi viidud reidi käigus kontrolliti 64 hoolekandeasutust, neist Ida-Virumaal 41 ja Lääne-Virumaal 23. Enamasti olid tegemata evakuatsioonivalgustuse korralised kontrollid või oli olnud kontrollijaks isik, kel vastavat pädevust ei omanud. Murekohaks olid samuti lukustatud uksed, et kliendid ei saaks uksi avada.