« Tagasi

Vallavolikogu koguneb 28. septembril

Väike-Maarja vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28. septembril kell 17 Väike-Maarja raamatukogu saalis.

PÄEVAKORD:

1. Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine, II lugemine - ettekandjad Ene Preem ja Indrek Kesküla

2. Projekti omafinantseeringu garanteerimine, Rakke lasteaia liginullenergiahoone ehitamine - ettekandja Ene Preem

3. Ehitusmääruse muutmine – ettekandja Peeter Rahnik

4. Korteriühistu lõpetamine, Lammasküla Ületee - ettekandja Peeter Rahnik

5. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine - ettekandja Indrek Kesküla

6. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine – ettekandja Tanel Kümnik

 

Info:

1) volikogu esimehe info

2) vallavanema info

 

Eelnõud siit.